Utvidning av åpningstid, Spillavhengighet Norge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er den pågående pandemien som har resultert i at organisasjonen har måtte stenge ned alle grupper i landet. Vår målgruppe er spilleavhengige og pårørende. Mange av disse står nå uten et tilbud. Dette samtidig som at organisasjonen har gjennom hele 2020 hatt større pågang enn tidligere år.

Derfor vil målsetningen med dette prosjektet være å kunne utvidet våre åpningstider. Med det kreves det mer ressurser til å håndtere både svartjenesten og oppfølgingstjenesten vår. Dette samtidig som vi skal opprette et digitale gruppemøter.

Det er umulig å vite hvor lenge denne pandemien stenger dørene, derfor er det mest sannsynlig at vi vil trenge ekstra bemanning ut året. Den dagen vi igjen kan åpne gruppene kan vi risikere at mange er uteblir om de ikke får oppfølging i denne perioden.

Med mer kapasitet til å håndtere dette så forventer vi at vi skal klare å ivareta allerede eksisterende brukermasse, men også samtidig kunne ta imot nye.

vår målgruppe er en utsatt gruppe. Dette pga permitteringer, isolasjon og stress. Allerede uken etter at de mest inngripende tiltakene ble igangsatt av regjeringen begynte vi å få tilbakemeldinger om tilbakefall. Dette var et helt klart signal på hva vi som organisasjon kunne forvente oss. Derfor satt vi i gang å utvikle en beredskapsplan hvor da et av målene var å øke kapasiteten mens pandemien pågikk.

Prosjektleder/forsker

Lill Tove Bergmo

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidning av åpningstid, Spillavhengighet Norge
Organisasjon
Spillavhengighet Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020