Utvidning av åpningstid, Spillavhengighet Norge

Sluttrapportsammendrag

Det at organisasjonen fikk denne muligheten kort tid etter at pandemien brøt ut har vært ekstremt viktig og nødvendig. Sammen med en søknad vi fikk innvilget fra Stiftelsen Dam fikk vi mulighet å sette inn en 100 % ressurs. Vi utvidet åpningstidene til 12 timer pr døgn i ukedagene og i tillegg søndagsåpent.

Samtidig som vi gjorde dette måtte vi også stenge alle de 13 fysiske gruppene vi har i Norge. Noe som innebær at samtlige brukere måtte føles opp med en-til-en samtaler hver uke. Dette krevde enorme ressurser.

Berørte som har kontaktet oss i koronakrisen har vært lettet over et lavterskeltilbud som både er lett å komme igjennom og tilbyr oppfølging etter henvendelsen. En overkant av henvendelsene har ønsket videre oppfølging enten via samtale eller digitalt gruppemøte.

Siden prosjektet ble etablert har Spillavhengighet sett disse resultatene:

  • Flere takket ja til digitalt gruppetilbud for råd og støtte.
  • Flere har tatt kontakt med bank og inkassoselskap for å raskere finne en løsning.
  • Flere har tatt kontakt med fastlege for videre behandling av spilleavhengighet.
  • Flere har fått råd og veiledning om spilleavhengighet og tiltak.
  • Flere gruppedeltakere har fått en erstatning for gruppetilbud under koronakrisen.
  • Flere har fått installert GamBan som hindrer videre spilling.

Så effekten av prosjektet har vært stor og det er ingen tvil om at det var nødvendig for å hjelpe enda flere.

Spillavhengighet Norge hadde også 82 % økning på nye henvendelser i 2020. Noe som aldri før har skjedd. Så i kombinasjon med å utvide åpningstidene, samt få en ekstra ressurs anser vi dette som et vellykket prosjekt.

Det at vi kunne sette inn en ekstra ressurs som gjorde at vi kunne utvidet åpningstidene i stor grad. Samt hjelp til oppfølging når de fysiske gruppene var stengte i perioder. Koronakrisen medførte et enormt press på våre frivillige gruppeledere. Spillavhengighet Norge har hatt som mål at alle gruppedeltakerne skulle få tilbud om samtaler igjennom krisen, noe som medførte et større press og fritidsbruk av gruppelederne.

Takket være denne stillingen kunne en ansatt overta samtaler med brukerne i de individuelle gruppene for å avlaste gruppelederne i den verste perioden. Dette sørget for at vi ikke fikk utbrente frivillige, men ivareta både brukere og gruppeledere samtidig.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er den pågående pandemien som har resultert i at organisasjonen har måtte stenge ned alle grupper i landet. Vår målgruppe er spilleavhengige og pårørende. Mange av disse står nå uten et tilbud. Dette samtidig som at organisasjonen har gjennom hele 2020 hatt større pågang enn tidligere år.

Derfor vil målsetningen med dette prosjektet være å kunne utvidet våre åpningstider. Med det kreves det mer ressurser til å håndtere både svartjenesten og oppfølgingstjenesten vår. Dette samtidig som vi skal opprette et digitale gruppemøter.

Det er umulig å vite hvor lenge denne pandemien stenger dørene, derfor er det mest sannsynlig at vi vil trenge ekstra bemanning ut året. Den dagen vi igjen kan åpne gruppene kan vi risikere at mange er uteblir om de ikke får oppfølging i denne perioden.

Med mer kapasitet til å håndtere dette så forventer vi at vi skal klare å ivareta allerede eksisterende brukermasse, men også samtidig kunne ta imot nye.

vår målgruppe er en utsatt gruppe. Dette pga permitteringer, isolasjon og stress. Allerede uken etter at de mest inngripende tiltakene ble igangsatt av regjeringen begynte vi å få tilbakemeldinger om tilbakefall. Dette var et helt klart signal på hva vi som organisasjon kunne forvente oss. Derfor satt vi i gang å utvikle en beredskapsplan hvor da et av målene var å øke kapasiteten mens pandemien pågikk.

Prosjektleder

Lill Tove Bergmo

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidning av åpningstid, Spillavhengighet Norge
Organisasjon
Spillavhengighet Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020