Utvikling av en ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

4

Fremdriftsplan

Aktivitet 1: Forberedelser (ferdigstilt juni 2023, ansvarlig Daniel Bratbak) – Innkjøp av utstyr: Cryoneurolyse nåler, måleutstyr, agarosegel – Protokoll av datainnhenting: En detaljert teknisk protokoll for å sikre korrekt datainnsamling av testingen av nøyaktighet og cryo-kapasitet vil utarbeides i samarbeid med cryo- og navigasjons-ekspertise fra Teams Consulting. – Kadaver preparering: Preparanter ved Patologisk avd, St. Olav Hospital vil preparere kadavre slik at de kan brukes til nøyaktighetstesting. Aktivitet 2: Datainnhenting (ferdigstilt august 2023, ansvarlig Daniel Bratbak) – Kadaverstudie: Preparerte fersk frosne kadaver vil bli registert for bruk med kirurgisk navigasjonssystem. De optimal nervesegmentene vil bli dissekert frem og posisjonen markeres i navigasjonssystemet. 3 kirurger vil gjennomføre simulert prosedyre mot alle aktuelle nervesegmenter med påfølgende nøyaktighetstesting der avstanden mellom den fysiske posisjonen av cryonålen og målstrukturen måles. – Måling av cryo-kapasitet: I et laboratorieeksperiment vil vi gjøre målinger av cryo-kapasiteten i agarosegel for ulike innstillinger av temperatur, tid og sykluser. Agarose er tidligere blitt brukt som vevssubstitutt i slik testing og derved muliggjør sammenlignede analyser. Team consulting vil være tilstede under testingen for å veilede og sikre god kvalitet av gjennomføring og datainnhenting. Aktivitet 3: Dataanalyse og publisering (ferdigstilt desember 2023, ansvarlig Erling Tronvik) – Data innhentet i Aktivitet 2 analyseres. Målet med analysen er å finne den optimale "dosen" som senere vil bli brukt i klinisk uttesting av behandlingen. Resultatet vil bli søkt publisert i et internasjonalt tidsskrift.

Prosjektleder/forsker

Daniel Fossum Bratbak

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Utvikling av en ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi
Organisasjon
Hodepine Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
10.04.2023
Sluttdato
01.01.2024
Status
Under gjennomføring