Vær en følgesvenn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
FHN har gjennom flere år tilbudt oppfølging til aktive og tidligere rusavhengige. Tilbudet har vokst fram på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort gjennom vårt oppsøkende arbeid i de åpne rusmiljøer, og vår kontakt med rusavhengige og vanskeligstilte fra hele landet.

Prosjektets målsetting:
Behovet for en ledsager er for mange rusavhengige en nødvendig støtte for klare å oppsøke nødvendig hjelp eller gjennomføre møter og oppgaver som kreves. Vi erfarer at jo bedre individ-, tjeneste- og systemkunnskap ledsageren har, jo bedre utfall og resultater oppnås. Kurset har som mål å ruste hver ledsager med økt trygghet og allsidige kunnskaper som øker kompetansen.
Ledsagerens økte kompetanse skal gi bedre og mer helhetlig oppfølging, med målsetting om en bedre helse- og livssituasjon for den rusavhengige.

Prosjektets målgruppe:
FHN ønsker å tilby frivillige, pårørende og alle interesserte et ledsagerkurs – Vær en følgesvenn, hvor man undervises på alle nivåer.
Prosjektets sekundære målgruppe er mottakeren av ledsagerens oppfølging.
Prosjektets tertiære målgruppe er det etablerte hjelpeapparat den rusavhengige er tilknyttet, som kan erfare eksempelvis økt oppmøte eller gjennomføring av avtalte oppgaver og kriterier.

Prosjektets gjennomføring:
Brukermedvirkningen er en avgjørende ressurs i forhold til å gi et innblikk i de utfordringer brukeren har på individnivå. Brukere vil være en del av kursets undervisningsopplegg for å dekke dette området. Innleide forelesere fra relevante profesjonsyrker og instanser vil engasjeres for å undervise i utfordringer knyttet til tjeneste- og systemnivå. Ledsageren vil etter endt kurs inneha en større kompetanse som ledsager, og oppleve trygghet rundt de oppgaver og utfordringer som kan forventes.
Det vektlegges sterkt at ledsageren ikke skal overta eller overkjøre behandlere og saksbehandlere som yter tjenester i forhold til brukeren. Ledsageren skal kun følge brukeren, og ikke overta oppgaver.
Kursene vil gjennomføres som et prosjekt i løpet av ett år, hvor det beregnes tre

individuelle kurs. Etter endt kurs er kursdeltaker tilknyttet FHN, for videre oppfølging og tilbud om råd, veiledning og samtaler.

Kurset vil ha en kursleder, ansvarlig for gjennomføring av kursene, med ansvar for at informasjon og undervisning gis innen alle tre nivåer – individ-, tjeneste- og systemnivå. Kursleder skal engasjere forelesere, tilrettelegge kursmateriell og lokaler. Metoder i undervisningen vil tilpasses tema og variere mellom foredrag, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og rollespill. Ledsageren vil i løpet av kurset få materiell for å skape en håndbok for bruk ved oppfølging, med kontaktopplysninger og nødvendig faktainformasjon.
Kursleder vil være ansvarlig for å engasjere assistenter og medarrangører for prosjektet.

Prosjektets betydning:
Av erfaring vet vi at rusavhengige er en gruppe som på mange områder opplever å bli utestengt og ekskludert. Av erfaring vet vi at rusavhengige ikke alltid har en livssituasjon som gjør at man klarer å utføre elementære oppgaver. Av erfaring vet vi også at det ofte er vanskelig å møte til avtalte møter. Da er en følgesvenn god å ha. Også for å ha et stabilt menneske å forholde seg til, som ikke er knyttet til rusmiljø eller bruk av rusmidler, til å bistå med det nødvendige i en hverdag. En følgesvenn som kan ha en viss varighet og kontinuitet er av betydning for mange. Det er ofte belastende for mennesker i en sårbar og vanskelig livssituasjon å stadig skulle forholde seg til ny mennesker. Vi tror at at en følgesvenn vil kunne bidra til trygghet og tillit og bedre forutsetninger for å bedre egen livssituasjon. For ledsageren vil kompetanse, trygghet og erfaringer fra kurset bidra til mer hensiktsmessig oppfølging.

Prosjektets fremdriftsplan:
Evalueringen av prosjektet i sin helhet – tre gjennomførte kurs vil gi et grunnlag for videre framdrift. Tre kurs er et nødvendig minsteantall for en hensiktsmessig vurdering for videre drift. FHN håper at resultatene vil være av positiv betydning at det offentlige vil bidra med økonomisk støtte. FHN vil arbeide for at prosjektet videreføres hvis resultatene er gode.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-pdf.pdf

Prosjektleder/forsker

Torstein Bjordal

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Vær en følgesvenn
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Beløp Bevilget
2013: kr 328 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet