Vakker med psoriasis

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. For mennesker med kroniske hudsykdommer som psoriasis, atopisk eksem og psoriasis artritt, kan ungdomstiden bli en spesielt vanskelig fase i livet fordi utseendet plutselig blir så viktig. Mange sliter med dårlig selvbilde fordi huden til tider har stygge utbrudd av psoriasis eller atopisk eksem i form av utslett, skurver og rødflammet hud. Huden er en stor del av vår identitet i møte med andre mennesker, og man vil gjerne fremså med “uplettet” hud. Omgivelsene kan også oppfatte utslettene som sjenerende.
2. Vi ønsker gjennom prosjektet å fokusere på at det som er annerledes, også er pent. Målet er å bidra til en holdningsendring både blant friske mennesker og blant de med en hudsykdom ved å presentere utslett på en helt ny måte. Gjennom vårt kunstfotoprosjekt ønsker vi å endre folks oppfatning av psoriasis som noe stygt og skjemmende.
3. Målgruppen for prosjektet er unge mennesker med kroniske hudsykdommer som gjennom dette prosjektet forhåpentligvis vil endre tankegangen rundt sin egen sykdomssituasjon, og faktisk kunne se noe annerledes som også kan være vakkert.
4. Prosjektet vil sette fokus på psoriasis og kroniske hudsykdommer på en annerledes måte som kan bidra til nytenkning rundt det å ha en slik sykdom.
5. De første månedene i 2010 vil brukes til å finne en fotograf som forstår tankegangen rundt det å gjøre noe vakkert ur av det andre oppfatter som skjemmende. Deretter rekrutterer vi modeller fra vår egen organisasjon som deltar på en sesjon med den aktuelle fotografen. Neste steg vil være å finne potensielle utstillere hvor vi til slutt vil vise bildene. Bildene vil i fremtiden kunne brukes på organisasonens egne hjemmesider, og i informasjonsmateriell.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0185.pdf

Sluttrapportsammendrag

PSO-ung er Norsk Psoriasisforbunds ungdomsorganisasjon. PSO-ung arbeider for barn og unge med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. I 2010 gjennomførte organisasjonen fotoprosjektet “Vakker med psoriasis”, med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Målet med prosjektet var å presentere psoriasis på en ny og annerledes måte, som et vakkert landskap i huden. Med fotokunstprosjektet ønsket vi å endre folks oppfatning av psoriasis som noe stygt og skjemmende, og fremstille sykdommen som noe naturlig. 7 deltakere stilte som fotomodeller i en tre timer lang fotoseanse hos FAME Fotografer i Oslo 12. juni 2010. Deltakerne ble valgt ut etter utlysning av prosjektet blant PSO-ungs medlemmer. De utvalgte speilet mangfoldet i organisasjonen, med hensyn til alder, kjønn og geografisk bosted. De 80 beste bildene ble valgt ut, etter bildefremvisning hos FAME. Høsten 2010 ble to utstillinger gjennomført, henholdsvis på PSO-ungs landsmøte i Bergen 15.-17. oktober, og på stand på Oslo Sentralstasjon i tilknytning til Verdens Psoriasisdag 29. oktober. I tilknytning til hendelsene ble bildene omtalt i en rekke av landets største medier, blant annet NRK, TV2 og Dagbladet. Prosjektet fikk stor mediedekning, og tilbakemeldingene har vært meget gode. Det ble til slutt produsert en årskalender med tolv utvalgte bilder, som ble sendt ut til alle medlemmer, samt lagt ut for salg i Norsk Psoriasisforbunds nettbutikk. Bildene vil også bli benyttet videre i årene som kommer, til produksjon av nytt informasjonsmateriell og generell profilering av PSO-ung som barne- og ungdomsorganisasjon.

Prosjektleder/forsker

Hege Thommesen Mürer

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Vakker med psoriasis
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2010: kr 85 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet