Veiledning til barnefamilier med avslag

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I rapporten «Det barn ikke vet, har de ikke vondt av» (2020), finansiert av Stiftelsen Dam, fant NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp at foreldre og barn med avslag på asylsøknaden har et udekket informasjonsbehov. De har behov for juridisk saksavklaring og informasjon og veiledning om veien videre etter et avslag. Dagens informasjons- og veiledningstiltak til barnefamilier med avslag ivaretar ikke tilstrekkelig barns og foreldres informasjonsbehov og mangler et tydelig barneperspektiv. Det bør etableres et eget veiledningstilbud for barnefamilier med avslag.

Målsetting

Hovedmål: Har forebygget stress og dårlig psykisk helse hos barnefamilier med avslag på asylsøknaden gjennom informasjon og veiledning. 45 barnefamilier har mottatt veiledning i prosjektet. NOAS har utviklet en samtalemetodikk for samtaler med barn om avslag og veien videre.

Målgruppe

Primær målgruppe: Barn og foreldre som får avslag på søknad om asyl. Ellers: mottak, forvaltningen, relevante departementer og politikere.

Antall personer i målgruppen

659

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedaktiviteten i prosjektet er veiledningssamtaler. Veiledning inneholder to elementer: saksavklaring og situasjonsavklaring: Saksavklaring: • Hva som ligger til grunn for avslag på søknad om beskyttelse • Informasjon om regelverk og gjeldende praksis • Forklaring på hvorfor NOAS ikke kan bistå i saken Situasjonsavklaring: • Hva innebærer et endelig avslag på asylsøknad? • Hva mener søker er reelle alternativ for han/henne etter avslag? • Hvilke konsekvenser medfører de ulike alternativene? • Hvilke returmuligheter finnes? • Hva er konsekvensene av ulovlig opphold i Norge? I oppstartsfasen av prosjektet skal vi utarbeide en samtalemetodikk for veiledningssamtaler med barn. Metodikken skal utvikles i samarbeid med dr. polit. Åse Langballe, som står bak samtalemetodikken DCM for barn (se lengre ned i søknaden for mer informasjon om dette). Utgangspunktet er at veiledning gis i telefon/videosamtale. Dersom det er nødvendig av hensyn til familiemedlemmenes sårbarhet eller barnas behov for tolk, vil veiledningen finne sted ved personlig oppmøte hos NOAS eller ved mottaket.

Fremdriftsplan

Januar 2021- Januar 2021: Oppstart Januar 2021-Februar 2021: Utvikle samtalemetodikk for samtaler med barn Januar 2021-Februar 2021:Kontaktetablering mellom prosjekt, UDI og mottak Februar 2021-Hele perioden: Rekruttering deltakere Februar 2021-Hele perioden: Veiledning barnefamilier August 2021- Midtveisevaluering av prosjektet Desember 2021-Desember 2021:Sluttrapport ferdigstilt

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport med veileder som vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Våge

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Veiledning til barnefamilier med avslag
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
2021: kr 590 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.08.2022
Status
Under gjennomføring