Velkommen tilbake

Søknadssammendrag

Velkommen tilbake er et aktivitetstiltak som Caritas Norge har utviklet for eldre innvandrere tilknyttet katolske menighetene i Oslo for å motvirke ensomhet, bedre livskvalitet og fremme god helse hos målgruppen.

Målgruppen for prosjektet er eldre innvandrere (65+) med begrensede norskkunnskaper, som grunnet Covid-19 opplever psykisk belastning på grunn av økt ensomhet og isolasjon. Mange katolske eldre innvandrere hadde sin lokale menighet som utgangpunkt for sosialisering før utbruddet av pandemien. En del er fortsatt er ikke komfortable å delta i fysiske aktiviteter utenfor menigheten. Barrierer for deltakelse som skaper utrygghet også inkluderer, bl.a., lave språkkunnskaper og begrenset tilgang til informasjon om aktivitetstilbud som finnes i Oslo.

Caritas Norge anerkjenner at ensomhet er et alvorlig sosialt problem. Tidligere forskning viser at innvandrere opplever ensomhet oftere enn majoritetsbefolkningen i Norge. Eldre innvandrere som ofte opplever både sosial og kulturell ensomhet ofte risikerer at problemet påvirker deres tilhørighet til det store felleskapet, leder til helseutfordringer og reduserer livskvalitet, dvs., har negative konsekvenser for integrering.

Caritas Norge skal rekruttere tre grupper av frivillige som skal jobbe sammen med katolske menigheter og gjennomføre to hovedaktiviteter:

  1. Månedlige sosiale aktiviteter for eldre innvandrere i menighetslokalene, og
  2. Assistentordning hvor frivillige skal dele informasjon, både skriftlig og muntlig på språkene målgruppen behersker best, om kommende aktiviteter som arrangeres i bydelen i regi av frivillige organisasjoner, samt eventuelt følge deltakere til relevante aktiviteter.

Det forventes at disse aktiviteter ila prosjektperioden 15.11.2021 – 30.09.2022 skal bidra til prosjektets mål og motivere eldre innvandrere til sosial deltakelse utenfor menigheter. Dette skal hjelpe målgruppen å utvide sitt sosiale nettverk, bruke kroppen mer aktivt, og delta i aktiviteter som gjør deltakerne glade og som oppleves meningsfulle. Vi håper at effekten fra prosjektet blir langvarig og påvirker deltakernes helse, livskvalitet og eventuelt integrering på en positiv måte.

Prosjektleder

Nataliya Yeremeyeva

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivtet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Velkommen tilbake
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 590.000
Startdato
15.11.2021