Velværeweekend med PSO-ung

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
For mennesker med hudsykdommer kan ungdomstiden bli en spesielt vanskelig fase i livet fordi utseendet plutselig blir så viktig. Mange sliter med dårlig selvbilde fordi huden til tider har stygge utbrudd av psoriasis eller atopisk eksem. Dette kan virke frustrerende og hemme livsutfoldelsen. Huden er en stor del av vår identitet i møte med andre mennesker, og de fleste ønsker å fremstå med en frisk, ?uplettet? hud. For ungdom som sliter med denne type sykdom, er det lett å bli passive og stenge seg inne, i stedet for å leve et aktivt sosialt liv. Denne tilværelsen kan forverre tilstanden og sykdommen ytterligere. Dette kan også forsterke tankene om et dårlig selvbilde.

Ved å gi disse ungdommene en mulighet til å tilegne seg kunnskap om hvordan de kan stelle hud, hår, negler, føtter og fingre, benytte seg av hjelpemidler og øvelser for å lette hverdagen, kan man gi dem et lite løft videre og kan hende en større fortrolighet til sin egen sykdom. Dette kan igjen bidra til en økt selvfølelse, hvilket igjen kan føre til økt livskvalitet.

PROSJEKTETS MÅLSETTING
Målet er å gi unge mennesker med hudsykdommer en bedre selvfølelse og en mestringsfølelse i forhold til egen sykdom. Vi ønsker også å gi unge mennesker en anledning til å møte fagpersonell som kan gi dem kunnskap og informasjon de kan ta med seg videre. Dette vil lette hverdagen og bidra til å bygge opp en positiv selvfølelse, slik at hudsykdommen ikke blir styrende i hverdagen. Weekenden har som formål å bidra til at deltakerne får en bedre selvfølelse, samt minske eventuell reservasjon for å delta i sosiale fellesskap. Ved å delta på et slikt kurs kan flere med samme lidelse møtes, erfaringer kan utveksles og man kan lære av hverandre. Ved å se andre personer med samme lidelse og problematikk kan dette føre til at man ikke føler seg alene. Gjennom informasjon og læring på et slikt kurs kan flere sammen oppnå det å mestre hverdagen på en ny måte og få et innspill på hvordan man kan leve enklere og bedre.

PROSJEKTETS MÅLGRUPPE
Målgruppen for prosjektet er ungdom med psoriasis, psoriasis artritt, atopisk eksem eller andre hudsykdommer i alderen 14-26 år fra hele landet.

PROSJEKTETS BETYDNING
Prosjektet vil bidra til å bedre livskvaliteten for deltakerne i henhold til kursets målsetting. Mestring, bedre selvfølelse, økt kunnskap, nye bekjentskaper og en enklere hverdag er nøkkelbegreper. Vi håper også å anspore et engasjement blant deltakerne, slik at de vil ønske å delta mer aktivt i organisasjonen. Dette vil igjen få positive ringvirkninger for det arbeidet Pso-ung gjør for unge mennesker med kroniske hudsykdommer. Ved å skape et enasjement blant ungdommene håper man at de kan foreta et form for likemannsarbeid, med å budbringe de positive erfaringen fra kurset ut til likestilte ungdommer.

FRAMDRIFTSPLAN
Man vil fra starten av 2009 starte og utarbeide et spesifikt program for denne weekenden, samt finne aktuelle fagfolk. Samtidig vil også tidlig start av markedsføringen, for å nå ut til så mange som mulig, være helt essensielt. Selve velværeweekenden vil finne sted i løpet av høsten 2009. Vi ønsker deretter å følge opp prosjektet med en evaluering av kurset. Dette for å finne ut om deltakerne opplevde en langtidseffekt vedrørende eget selvbilde og følelse av mestring. Det er også interresant om man kunne fått arrangert noen mindre kurs på lokalt plan etter hvert.SØKT BELØP 2008
Kr. 215 000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0463.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN OG MÅLSETTING FOR PROSJEKTET
Målet med å arrangere en velværeweekend var å gi unge mennesker med hudsykdommer en bedre selvfølelse og en mestringsfølelse i forhold til egen sykdom. Vi ønsket også å gi unge mennesker en anledning til å møte fagpersonell som kunne gi dem kunnskap og informasjon de kan ta med seg videre. Dette mente vi ville lette hverdagen og bidra til å bygge opp en positiv selvfølelse, slik at hudsykdommen ikke blir styrende i hverdagen.

Målgruppen for prosjektet var ungdom med psoriasis, psoriasis artritt, atopisk eksem eller andre hudsykdommer i alderen 14-26 år fra hele landet. 14 av våre medlemmer deltok på arrangementet, i tillegg til representanter fra PSO-ungs sentrale ungdomsstyre.

GJENNOMFØRING
Velværeweekenden ble arrangert på Scandic Solsiden hotell i Trondheim på fra 8.-10. mai 2009. Programmet var som følger: Fredag kveld møttes man til middag på Scandic Solsiden hotell i Trondheim hvor deltakerne fikk tid til å bli litt bedre kjent med hverandre. Programmet lørdag begynte med en liten treningsøkt og et foredrag av fysioterapeut og personlig trener. Etter lunsj var det organisert en “messe” hvor forskjellige fagfolk var representert. Fotterapeut, hudpleier, sminkør, personlig trener, ergoterapeut og hudsykepleier var tilgjenglige for spørsmål fra deltakerne, og de demonstrerte hvordan man som psoriatiker kan ta vare på huden sin. Lørdag kveld var det sosialt samvær med quiz med to kjente radioreportere fra Trondheim. Deltakerne fikk utfordret allmennkunnskapen og konkurranseinstinktet. På søndag dro deltakerne til Pirbadet for et yogakurs. Her fikk de en innføring i øvelser som man enkelt kan utføre hjemme for å få litt fysisk aktivitet i hverdagen, som jo er et veldig viktig forebyggende tiltak både for psoriatikere og de med psoriasis artritt.

OPPNÅDDE RESULTATER OG VIDERE PLANER
PSO-ung streber etter å arrangere liknende kurs også i årene fremover, med temaer som ble foreslått av deltakerne på dette arrangementet. I etterkant av arrangementet ble det omtalt både i vårt medlemsblad Psoriatikeren og på våre nettsider psoung.no.
Resultatene slik vi da har målt dem i evalueringsskjemaer og ved å snakke med deltakerne underveis, viser gode resultater i forhold til det vi ønsket å oppnå. Deltakerne fikk økt faglig kunnskap, skapt nye sosiale kontakter, møtt andre i samme situasjon som gjør at man ikke føler seg alene med sykdommen, og vi føler at stemningen var god for at deltakerne vil komme igjen på lik

Prosjektleder/forsker

Hege Thommesen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Velværeweekend med PSO-ung
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 215 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet