Venneformidling – videreføring

Søknadssammendrag

Antallet som opplever uønsket utenforskap vokser, og Røde Kors må sko seg for å nå ut til flere mennesker med våre aktiviteter. I 2021 fikk Hordaland Røde Kors støtte fra stimuleringsprogrammet til Stiftelsen Dam, og vi startet en pilot for å effektivisere en av de største aktivitetene i Norges Røde Kors – Besøkstjenesten. Dette gjør vi gjennom et verktøy utviklet av Finsk Røde Kors, hvor vi piloterer det de kaller «Venneformidlingen» – et tilretteleggerverktøy for ressursfrivillige som jobber med koblinger mellom besøksvenner og verter.

Målsetting:

  • Akselerere overgangen til digital administrasjon av en-til-en og en-til-flere-aktiviteter i Røde Kors.
  • Bidra til at de tekniske forholdene ligger til rette for at en aktivitet som Besøkstjenesten kan nå ut til 10 000 nye i målgruppen hvert eneste år.
  • Styrke Røde Kors sin evne til å drive datadrevet humanitær innsats.

Målgruppe/deltagere:
Frivillige tilretteleggere i besøkstjenesten

Metode:
Ved å pilotere løsningen i ulike lokalforeninger vil vi overordnet få innsikt i de ulike behovene til tjenesten. Alle tilbakemeldinger fra tilretteleggerne som tester løsningen blir notert og vurdert for videre utvikling. Løsningen i seg selv har i Finland gitt en positiv effekt i at frivillige tilretteleggere blir lengre i rollen fordi arbeidsmengden blir mer håndterbar. Dette er det for tidlig å si noe om i Norge enda, men det har kommet tilbakemeldinger om at igangsetting av nye tilretteleggere har blitt mye enklere enn det var med den tidligere rutinen, noe som også er en ønsket effekt i prosjektet.

Forventede resultater i 2022:

  • Større fleksibilitet for frivillige. Når all data digitaliseres, kan frivillige jobbe fra der det passer dem best.
  • Flere ut i kobling raskere.
  • Redusert utskiftning av tilretteleggere fordi de får bedre hjelpemidler.
  • Fullført innsiktsarbeid og grunnlag for etablering av et eget venneformidlingssystem i Norges Røde Kors.
Prosjektleder

David Yttervik Seetiangtham

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Venneformidling – videreføring
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.11.2021