Venneformidling

Søknadssammendrag

Venneformidling. Ensomhet er et økende samfunnsproblem. Koronapandemien har en eskalerende effekt på problemet, og med økt isolering er det rapportert om enda flere som føler seg ensom.

Med et nytt elektronisk verktøy, skal Hordaland Røde Kors revolusjonere koblingsaktivitetene i Røde Kors. Verktøyet vil på en raskere og enklere måte rekruttere og kartlegge frivillige, og slik lettere koble dem til ensomme. Systemet er utviklet av Finsk Røde Kors, og kan etter to år i drift vise til opp mot 500 nye koblinger i måneden av ensomme til frivillige. Det er fantastiske tall. Med dette systemet, vil vil klare å hjelpe ufattelig mange flere mennesker.

Samtidig så krever ikke det digitale verktøyet oppmøte. Alt kan gjøres digitalt. Vi vet lite i dag om hvor lenge koronapandemien vil vare, og med dette verktøyet kan vi hjelpe mennesker selv om de er isolert hjemme.

Finsk Røde Kors vil tilrettelegge for at vi kan få gjennomført et pilotprosjekt med et mindre antall lokalforeninger i vår geografi, og vil ta seg av IT- leveransen i testperioden. Den ser vi for oss vil vare fra 2 til 4 mnd, før vi går over i vanlig drift. Om venneformidlingsprosjektet viser seg å være en suksess også i Norge, ønsker vi å opprette et eget, norsk venneformidlingssystem i Norges Røde Kors.

Prosjektleder

David Yttervik Seetianghtam

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Venneformidling
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
18.08.2020