Vennskap og opplevelser for eldre straffedømte

Søknadssammendrag

Det står dårlig til med mange av de eldre straffedømte i Norge. Som følge av nedstigningen, har graden av ensomhet og isolasjon økt og vedvart også i 2022.

Røde Kors ønsker derfor å sette inn strakstiltak med prosjektet «Vennskap og opplevelser for eldre straffedømte».

Avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), støtter prosjektet og har gitt oss innsyn i tall fra KDI som gjengis her. Andelen eldre innsatte over 50 år har økt fra 6% i 2010 til 19% i 2019. Beregningen viser at dødelighetsraten blant løslatte menn fra 50 til 79 år i gjennomsnitt er 12 ganger så høy som i befolkningen ellers og er et meget talende bilde på hvilke helsemessige utfordringer og krevende livsbetingelser denne løslatt-gruppen har (KDI årsrapport, 2019). Tallene fra KDI viser at 42% føler seg ensomme, 40% er ofte deprimert, 69% har en/flere helseutfordringer og 58% ville være med i oppfølgingstiltak etter soning. Pandemien gjør det viktigere enn noen gang at de får et nettverk hvor de vet at smittevern tas på største alvor når situasjonen krever dette, hvor de kan få en meningsfull hverdag. Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors har mer enn 17 års erfaring med tilbakeføringsarbeid.

Prosjektets målsetting er å gi straffedømte over 65 år som løslates i Oslo-området et tilbud om aktivisering, et nytt nettverk for å motvirke ensomhet og sosial isolering. Frivillige og deltakere er drivere i gruppen og skal sammen med en prosjektkoordinator finne ut hvilke aktiviteter gruppen vil ha. Dette er et lavterskeltilbud med tilbud om en-til-en-kobling samt turer i friluft og gode matopplevelser sammen.

Vi forventer at:

  • Flere innsatte kan glede seg til permisjon fordi de har noen de skal treffe.
  • Fysisk bevegelse, som er tilpasset etter evne vil bedre både fysisk og psykisk helse.
  • Følelsen av tilhørighet vil bidra til å skape en meningsfull tilværelse.
Prosjektleder

Hanne Amb Hovda

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Vennskap og opplevelser for eldre straffedømte
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022