Vi går for fellesskap – flerkulturmarsj

Søknadssammendrag

Vi går for fellesskap!
Flerkulturelt turmarsjopplegg

Bakgrunn for prosjektet
Med bakgrunn i erfaringene fra en svært vellykket turmarsj i Sandnes juni 2010, søker KIA herved støtte til å lansere lignende turmarsjer til 7 regioner i Norge. KIA arbeider med asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere. Det er dokumentert blant annet i SSBs siste Levekårsundersøkelse blant innvandrere, at innvandrere er mer ensomme en majoritetsbefolkningen, at de er mindre fysisk aktive og mer utsatt for fedme og psykosomatiske lidelser.

Turmarsjen Vi går for fellesskap går rett i strupen på alle disse problemene og tilbyr på en enkel måte forebygging både for det somatiske og det psykiske helseaspektet.


Målgruppe
Innvandrere, asylsøkere og majoritetsnordmenn i 7 regioner i Norge. Majoritetsnordmenn fordi de også trenger mosjon og kontakt, og for å være kontakter for nyere nordmenn.


Målsetting for Turmarsjen
Koble majoritets og minoritetsnordmenn og skape vennskapelig interaksjon, bekjempe ensomhet, promotere fysisk aktivitet og mosjon og legge til rette for gode opplevelser også i det nye landet, og bli fortrolig med ny type natur og klima. Vi vil bruke naturen som ramme for samhandling og gode opplevelser.

Vi går for fellesskap er en marsj som alle kan være med på uansett hva slags religion, kultur, språk eller bakgrunn man har.


Målsetting for prosjektet
Inspirere og spre kunnskap om bakgrunn og helsegevinst, og hjelpe regionale grupper å komme i gang med å arrangere turmarsjer.


Framdriftsplan
Januar 2011 oppstart prosjekt

Vår 2011
Prosjektleder tar kontakt med de 7 aktuelle regionene og skaper interesse
Lager infomateriell, utkast til pressemelding, plakater og flyers og inspirasjonsvideo.
Avtaler møte med en og en region hvor lokale samarbeidspartnere møtes og planlegger samarbeid og første turmarsj.

Vår /høst 2011
Avhengig av når det passer regionene og samarbeidspartnere utover året, hjelpe dem i gang med materiell, inspirasjonssamling, samarbeidsbase og med gjennomføring av den første turmarsjen.

Høst 2011
Publisere på egen side på KIAs hjemmeside konseptet bak Vi går for fellesskap flerkulturell turmarsj så flere kan ta ide av det å arrangere på sitt lokale hjemsted.


Vi går for fellesskap – flerkulturell turmarsj
Turmarsjen Vi går for fellesskap gjennomføres i samarbeid med humanitære organisasjoner, asylmottak, innvandrerorganisasjoner, menigheter, foreninger osv lokalt.
De samles til inspirasjons- og planleggingsmøte, en komité settes ned og dette samarbeidet er en stor del av verdien med prosjektet. De inviterer bredt til en stor flerkulturell turdag med turmarsjen Vi går for fellesskap
Media kontaktes, samarbeidspartere samarbeider om å rekruttere deltakere og ideen spres på asylmottak og hos mulige deltakere. Henting av folk som ikke er vant til å komme seg ut kan være aktuelt, det samme kan være å ha beredskap for å levere sekker med mat og lignende på selve utfarten. Å lage en inspirerende og inkluderende stemning for marsjdeltakerne er en av hovedoppgavene til arrangementskommiteen.
Dagen for marsjen planlegges det også et stort felles delemåltid ved veis ende, med mat fra alle deler av verden.


?Noe av drømmen er at de som har mistet så mye, sin egen jord, sitt eget språk, skal få øyene opp for at det er positive og gode ting å oppleve i det nye landet også. Det er bare litt annerledes enn hjemme. Vi tror at fysisk helse og mental helse hører sammen. Ikke minst med tanke på asylmottakene tror vi at det er veldig viktig at ikke folk blir sittende inne på rommet og vente men kommer seg ut å gå, og møte folk.?

– Turid Ekeland, prosjektleder for den flerkulturelle turmarsjen Vi går for fellesskap!

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0136.pdf

Sluttrapportsammendrag

Marsjen ble avholdt søndag 25. september 2011 og gikk til Dalsnuten ved Sandnes. Omtrent 170 personer deltok og fikk marsjens merke/ button. Vi fikk en god blanding av innvandrere fra ulike land, asylsøkere og etniske norske deltakere. Marsjen ble en stor suksess. Deltakerne hadde ulik bakgrunn både kulturelt, sosialt og religiøst og mange spennende og brobyggende samtaler fant sted i løpet av dagen. Etter selve turen samlet vi oss ved Gramstadtjønna der vi dekket «langbord for hele verden». En del hadde tatt med seg mat fra sin kultur til det store fellesbordet, ellers hadde vi kjøpt inn mat og drikke til de som kom fra asylmottakene. Etter måltidet ble det arrangert leker og konkurranser for barn og unge. Og der var sang og musikkinnslag. Både det lokale innvandrerrådet og asylmottakene i regionen var inkludert i arrangementet. Leker og konkurranser som tautrekking laget liv og røre i lunsjområdet. Her deltok både barn, ungdom og voksne. Ca 25 enslige mindreårige og mange andre koste seg med stafetter og andre fysiske utfordringer. Konseptet er gjennomført, evaluert og er lagt fram for alle regionlederne i KIA på en nasjonal samling. Det er produsert to videosnutter som vil kunne hjelpe kommende arrangører til å starte opp tilsvarende flerkulturelle turmarsjer lokalt andre steder.

Prosjektleder/forsker

Turid Ekeland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Vi går for fellesskap – flerkulturmarsj
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2011: kr 70 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet