Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Oslo

Søknadssammendrag

Vi ønsker med dette tiltaket å motvirke isolasjon og utenforskap for deltagerne på KIAs norskkurs for minoritetskvinner i Oslo og for deres barn og andre barnefamilier i samme situasjon. Tiltaket er en videreføring av prosjektet «Inkluderende ferieaktiviteter» som vi fikk støtte fra DAM-stiftelsen for året 2021. Tilbakemeldingene og resultatene fra evalueringen viser at dette har vært viktige tiltak for familiene gjennom en tøff periode.

Selv om samfunnet har åpnet opp, preger pandemien og tidligere smittevernstiltak fortsatt målgruppen. Pandemien har hatt stor innvirkning på familieøkonomien til flere i vår målgruppe. I tillegg ført til større isolasjon og inaktivitet for grupper som fra før sliter med manglende sosialt nettverk og dårlig økonomi. Grunnet manglende økonomi og begrenset nettverk for mange av våre deltakere på KIAs norskkurs begrenser det også barnas mulighet til aktivitet og deltakelse. På denne måten forsterkes utenforskapet.

Vi ønsker med dette tiltaket å motvirke isolasjon og utenforskap for deltakerne på KIAs norskkurs for minoritetskvinner, deres barn og andre barnefamilier i samme situasjon. Tiltaket har sin bakgrunn i at vi ønsker å bidra til at de får samme aktivitetstilbud som mange norske familier har i feriene. Vi har fått tilbakemeldinger fra deltakerne på KIAs norskkurs om at for mange av dem er deltakelse på aktiviteter sammen med barna og familien en måte å kunne erfare mestring som forelder.

Ferieaktivitetene vil foregå i sommerferien og høstferien 2022 og vinterferien 2023, og består av tur til Kristiansand dyrepark, Bø sommerland, Tusenfryd, kino, bowling, skikurs m.m. Aktivitetene ledes av ansatte og frivillige i KIA Velferd som allerede kjenner målgruppen. Vi regner med ca 200 deltagere i prosjektet

Vi håper at prosjektet vil gi glede og større opplevelse av inkludering i samfunnet til familier med minoritetsbakgrunn.

Prosjektleder

Tayyaba Yousaf

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Oslo
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 380.766
Startdato
08.04.2022