Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger

Søknadssammendrag

Med dette tiltaket ønsker vi å motvirke isolasjon og utenforskap for deltakerne på KIAs norskkurs for minoritetskvinner i Stavanger, deres barn og andre barnefamilier i samme situasjon. Vi ønsker å bidra til at de får samme aktivitetstilbud som mange norske familier har i feriene og helgene, og at barna får noe å fortelle om på skolen og i barnehagen etter ferien. Tiltaket er et samarbeid mellom KIA Velferd Stavanger og FLAM Norge.

Vi planlegger ferie- og helgeaktiviteter for å gi gode familieopplevelser for både kvinnene og deres familier, ikke minst med tanke på barna. Vi ønsker å hjelpe de i målgruppen som på grunn av manglende kunnskap om det norske samfunnet er redde for å gå ut med barna sine. Vi vil gi opplæring i hvilke forventninger de møter og hva som er vanlig praksis i slike sosiale sammenhenger. Tiltaket gir også gode sosiale opplevelser for de som ikke har økonomi til å besøke familie og venner gjennom reise, eller delta på andre ferieaktiviteter. En ytterligere målsetting er at aktivitetene skal bidra til at deltakerne selv tar turen til aktivitetene, etter de har blitt trygge og fått erfaring og kjennskap til aktivitetstilbudet.

Ferieaktivitetene vil foregå i vinterferien, sommerferien og høstferien 2022. Vi vil også ha ulike aktivitetshelger. Aktivitetene består av museumsbesøk, båttur, besøk til Kristiansand dyrepark, gårdsbesøk m.m.

Prosjektleder/forsker

Marianne Fjermestad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 380.500
Startdato
15.10.2021