Videreutvikling av Kraftverket i Bergen – en møteplass for seniorer

Søknadssammendrag

I 2021 ble Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors tildelt midler fra Stiftelsen Dam for å opprette seniormøteplassen Kraftverket. Bakgrunnen for tiltaket var at pandemien har ført til en forverret sitasjon for seniorer som allerede var i en sårbar livssituasjon. Kraftverket har i løpet av kort tid fått stor oppslutning og på bakgrunn av den store pågangen og interessen både fra deltakere og frivillige, vil vi nå videreutvikle Kraftverket slik at tiltaket blir enda mer bærekraftig og når ut til flere.

Aktiviteter på Kraftverket vil blant annet inkludere:

  • Kulturinnslag som konserter, foredrag, danseoppvisninger og allsang.
  • «10-minutteren» der deltakere og frivillige som ønsker kan fortelle om noe de er interessert i.
  • «Klassikeren», hvor det vil bli vist film med påfølgende sosialt samvær.
  • Tilbud om kurset «Hverdagsglede», i samarbeid med Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen kommune.
  • Tilbud om «Kunstkompis» i samarbeid med Kunstmuseene KODE.
  • Digital opplæring.

Den overordnede målsettingen for Kraftverket er å fremme en alderdom preget av sosial deltakelse, verdighet og mestring. Kraftverket drives av frivillige seniorer og er en arena for sosiale møter, kulturopplevelser, utveksling og påfyll av kunnskap og kompetanse for byens seniorer. Brukermedvirkning er kjernen ved Kraftverket: Det er seniorene selv som avgjør hvilket innhold Kraftverket har og tiltaket evalueres kontinuerlig av Ressursgruppen.

Av forventede resultater, vil vi nevne; bedret psykisk helse hos flere seniorer, reduksjon og forebygging av ensomhet, et utvidet nettverk ved at seniorene på Kraftverket møter mennesker de knytter bånd til og har kontakt med også utover samværet på møteplassen. Videreutviklingen av Kraftverket har oppstart 1. juni 2022.

Prosjektleder

Tone Kristine Tefre Kolbjørnsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Videreutvikling av Kraftverket i Bergen – en møteplass for seniorer
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022