Vinduslykke 2022

Søknadssammendrag

«Vinduslykke» ble gjennomført på sykehjem i alle Røde Kors sine 10 besøkstjeneste-avdelinger i Vestfold i løpet av 2021. Prosjektet ble iverksatt fordi smittevernstiltak gjorde det vanskelig for Røde Kors sine besøksvenner og pårørende å komme inn på sykehjem under pandemien. «Vinduslykke» – kulturopplevelser med utsikt fra vinduet – var et tiltak for å skape aktivitet og livsglede for sårbare og ensomme eldre som var hardt rammet av smittevernstiltakene. Ideen og målet med forrige prosjekt og denne videreføringen er kort fortalt: Å tilby de eldre en ekte, musikalsk konsertopplevelse, av høy kvalitet, som kan bidra til å skape lysglimt i en monoton hverdag.

Aktiviteten «Vinduslykke» har vært svært godt mottatt. Det har vært god oppslutning blant målgruppen; sårbare eldre. Eldre beboere har danset, grått og sunget med! Det har vært et inspirerende og motiverende prosjekt for de frivillige i Røde Kors og for de ansatte ved sykehjemmene.

Vi er svært takknemlige for at vi kan videreføre aktiviteten i Vestfold i 2022. Suksessen beror på å bruke lokale, men kjente artister, profesjonell set-up med lys og lyd, god koordinering, planlegging og gjennomføring av de frivillige i Røde Kors. Profesjonaliteten i arrangementet gjør dette til en ekte konsertopplevelse.

Selv om mange smitteverntiltak relatert til korona i perioder har vært opphevet og samfunnet har åpnet mer opp igjen, vil «Vinduslykke» fremdeles ha stor verdi. Ideen om en konsertopplevelse med utsikt fra vinduet, og vår lastebil med scene, lyd og lys, er fortsatt et vinnende konsept. I 2022 vil vi gjennomføre «Vinduslykke»-konserter både inne og ute, etter smittenivå, årstid, sykehjemmets plassering av vinduer, balkonger, fellesstuer osv. Variasjonen i konseptet gjør at vi kan nå ulike grupper og funksjonsnivå i målgruppen eldre på sykehjem. Målsettingen er å gjennomføre «Vinduslykke» på 15 sykehjem i Vestfold i 2022.

Prosjektleder

Nina Hansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Vinduslykke 2022
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
15.11.2021