Vinduslykke i Trondheim

Søknadssammendrag

Om Vinduslykke
Besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors er et tilbud om besøksvenn til ensomme uavhengig av alder, både for hjemmeboende og de som bor på helsehus eller helse- og velferdssenter, og da i form av besøksvenner med hund og ordinære besøk. Besøkstjenesten i Trondheim ønsker å videreutvikle sitt samarbeid med disse institusjonene ved å tilby kulturelle begivenheter utenfor vinduene – såkalt Vinduslykke – som et trygt og smittevern-vennlig alternativ til ordinære besøk.

Målet med vinduslykke er å spre glede og lysglimt i hverdagen til personer som bor på helsehus eller helse- og velferdssenter, og som på grunn av Covid-19 pandemien har fått redusert mengden besøk og tilgang på sosiale og kulturelle opplevelser.

Målgruppen er beboere på de helse- og velferdssenter og helsehus i Trondheim som er interessert i et samarbeid om Vinduslykke. Personalet legger til rette for at alle de som har lyst får mulighet til å se det som foregår utenfor vinduene, i trygge og tilrettelagte rammer.

Kultur utenfor vinduet
Besøkstjenesten organiserer til sammen 11 Vinduslykke arrangement i 2021 fordelt på 4-5 helsehus og helse- og velferdssenter. Antallet beboere som kan delta på arrangementene er opp til hvert sted og hvor stor plass de har for tilrettelegging.

De kulturelle arrangementene gjennomføres i bakgårder eller hager med utsyn fra flere etasjer., slik at det både er godt synlig og hørbart for beboerne. Det kan være å leie inn et lokalt skolekorps eller kor, barnehagebesøk eller at besøksvenner med hund holder hundetrening utenfor vinduet.

Forventet resultat
Vinduslykke vil gi mange positive ringvirkninger både for beboerne og frivillige. Til tross for den isolasjonen som mange på helsehus opplever under koronapandemien, får de likevel sosiale og kulturelle opplevelser i trygge rammer. En positiv virkning er opplevelsen av at samfunnet rundt bryr seg om deres situasjon.

Prosjektleder

Camilla Gerhardsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Vinduslykke i Trondheim
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 133.000
Startdato
22.12.2020