Vinduslykke med hund

Søknadssammendrag

Vinduslykke med hund er et tilbud hvor sykehjemsbeboere møter både en besøksvenn og en hund og målet er stimuli både fysisk og mentalt. Kontakten med et dyr kan gi ro, glede og mestring. I tillegg kan et møte med hund vekke til live minner, særlig for dem som har hatt hund selv tidligere i livet.

Pga. restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 til sykehjemsbeboere stengte sykehjemmene ned i mars 2020 og beboerne gikk inn i en lang periode med ingen eller få gruppeaktiviteter. Ingen besøksvenner med hund fikk komme på besøk.

Vinduslykke betyr å spre glede uten nærkontakt mellom mennesker. De eldre sitter innendørs og ser ut av vinduene eller sitter på en balkong/terrasse og ser ut på det kulturelle innslaget. Målet er å fremme psykisk helse og glede for sykehjemsbeboere via en kulturell opplevelse.

Ekvipasjen opptrer ved at hunden gjør ulike triks. Om trikset ikke lykkes hver gang er ikke så viktig, det viktigste er å se ekvipasjen i aksjon. Å se hva hunden gjør vil være en kilde til kommentarer, samtaler og latter. Dersom det passer seg sånn vil beboere som ønsker det få hilse på hunden.

Vi skal kurse fem av våre besøksvenner med hund slik at de kan gjennomføre vinduslykke på sykehjemmene i byen. Kurset er et triksekurs hvor de lærer ulike triks og øvelser de kan gjøre. I tillegg vil de kjøpe inn utstyr de trenger for å gjennomføre underholdningen. Selve besøkene tilpasses sykehjemmets utforming og beliggenhet, det kan innebære flere show på hvert sykehjem samme dag. Besøksvennene og vår kontaktperson på sykehjemmet vil skrive en tilbakemelding fra hvert besøk. Hver ekvipasje skal gjennomføre flere besøk på flere sykehjem og det kan være flere ekvipasjer som opptrer sammen.

Prosjektleder

Laila Åteigen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Vinduslykke med hund
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 105.000
Startdato
22.06.2021