Vinduslykke

Når pandemien stengte sykehjemmene fant Røde Kors ut at konserten kan nytes like godt fra vinduskarmen.

Erlend Bratland holdt konsert utenfor vinduet på en rekke sykehjem i Vestfold før jul 2020. Foto: Røde Kors

Smitteverntiltakene har kanskje satt en stopper for mye, men så visst ikke alt!

Gjennom prosjektet Vinduslykke får beboere på sykehjem i Vestfold underholdning og glede gjennom vinduet eller fra balkonger og uteplasser.

Blant underholdningen de eldste har kunnet glede seg over er blant annet agility show, konserter og andre kulturelle innslag.

Målsetningen er å gi sårbare eldre et lyspunkt i tilværelsen. Gjennom dette vil Røde Kors fremme psykisk og fysisk helse for sårbare eldre.


Søknadssammendrag

Siden mars 2020 har det grunnet strenge smittevernstiltak rettet mot bekjempelse av Covid 19 vært spesielt vanskelig å nå beboere på sykehjem. Røde Kors vil nå få gleden og muligheten til å iverksette målrettede aktiviteter for målgruppen ensomme eldre som ikke kan nås gjennom andre pågående aktiviteter.

Aktiviteten har vi valgt å kalle «Vinduslykke». Aktiviteten vinduslykke vil bestå av ulike kulturelle underholdningsaktiviteter som agility show, konsert og andre kulturelle innslag som vil foregå utenfor sykehjemmene i Vestfold. «Vinduslykke» vil gi beboere på sykehjem underholdning og glede gjennom vinduet eller fra balkonger og fra uteplasser dersom forholdene tillater det.

Målsetningen er å gi sårbare eldre som vanskelig kan nås grunnet smittevernstiltak, et lyspunkt i tilværelsen. Gjennom dette vil vi fremme psykisk og fysisk helse for sårbare eldre.

Aktiviteten vinduslykke og den praktiske organiseringen vil gjennomføres av de 10 Røde Kors lokalforeningene i hver kommune. Lokalforeningene har lang erfaring innen omsorgsfeltet og er nå glade for å kunne iverksette en aktivitet i en tid hvor mange aktiviteter har vært på vent.

Målsetningen er å gjennomføre aktiviteten på 12 sykehjem i Vestfold i 2020 og 2021.

Gjennom aktiviteten «Vinduslykke» søker vi å spre glede i en tid som har vært vanskelig og ensom for mange eldre beboende på sykehjem. Gjennom «Vinduslykke» ønsker vi å fremme fysisk og psykisk helse for sårbare eldre i Vestfold.

Prosjektleder/forsker

Nina Hansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Vinduslykke
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 225.000
Startdato
03.10.2020