Vis allergivett!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at 50 % av barn og 30 % av befolkningen har en eller annen allergi innen 2030. I 2016 ble det født 58 890 barn i Norge. Mange av disse vil utvikle atopisk sykdom. Årsaken til utvikling av allergi skyldes arv, miljøpåvirkninger og livsstil. LHL får mange henvendelser hvor informasjon om forebygging etterspørres av så vel foreldre som besteforeldre. Dette viser at det er et stort behov for kunnskap og veiledning om forebygging. Selv om det fortsatt er mye vi ikke vet, har vi nok kunnskap til å kunne gi noen forskningsbaserte forebyggende råd.

Målsetting

For å nå målet om primærforebygging ved at færrest mulig får allergisk sykdom og sekundær forebygging ved at de som er rammet kan leve best mulig med sykdommen vil vi lage nettside, informasjonskort og inntil 10 virtuelle filmsnutter basert på allergivettreglene som prosjektet skal utarbeide.

Målgruppe

Primært alle gravide og nybakte foreldre. Sekundært helsesøstre og andre omsorgspersoner.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi retter oppmerksomheten mot vordende og nybakte foreldre. Gjennom dem kan barn få en god start med redusert risiko for allergiutvikling. Prosjektet søker kompetanse i fagmiljøene på universitetssykehusene, Folkehelseinstituttet og LHLs egne klinikker for å utarbeide allergivettreglene og innholdet i filmene. Hver regel skal bygge på forskningsbasert kunnskap med kildehenvisninger. Et kort med allergivettregler er lett tilgjengelig og lett å huske. På kortet vil det også være informasjon om muligheten for å benytte LHL sin rådgivningstjeneste for å få rådgivning av erfarne sykepleiere om forebygging og behandling av atopiske sykdommer. Eksempel på en Allergivettregel kan være: Introduksjon av fast føde i smaksporsjoner fra 4.- 6 månedsalder mens mor fortsatt ammer. Basert på allergivettreglene, lages utdypende tekster til nettside og tilsvarende filmer på maks 2 min. I samarbeid med våre rundt 250 lokallag, deles allergivettregler ut til helsestasjoner under en aksjon i løpet av en kampanjeuke høsten 2018. Alle foreldre har kontakt med helsestasjon helt fra fødsel av og er den sikreste kanalen å bruke for å nå ut med informasjon. I tillegg nyter helsesøster stor tillit.

Fremdriftsplan

Første kvartal: • Samle prosjektgruppen og starte planleggingen • Utarbeide allergivettreglene • Trykke opp kort med allergivettreglene Andre kvartal: • Filme filmsnuttene • Utarbeide nettsiden Tredje kvartal • Kampanje i LHLs lokallag med å distribuere allergivettreglene til helsestasjoner • Lansere og markedsføre nettsiden Fjerde kvartal: • Sammenfatte evalueringen og skrive rapport • Publisere resultatet av evalueringen

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Vis allergivett.pdf

Prosjektleder/forsker

Helle Stordrange Grøttum

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Vis allergivett!
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 380 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring