VR – Et nytt syn på smerter

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kroniske smerter av ulike årsaker affiserer en stor del av befolkningen og er årsak til en stor del av langtidsfraværet i Norge. Det finnes mange behandlingstilbud men dessverre få som har god dokumentert effekt. De siste årene har ny forskning og forståelse av smertefysiologi ført til at man har tatt i bruk nye tilnærminger i behandling av pasienter med kroniske smerter, hvor en av de mest anerkjente er kognitiv terapi og ACT. VR- teknologi har tatt store sprang i utvikling, pris og tilgjengelighet de siste årene og dokumentasjon på helsefremmede effekter er etter hvert godt dokumentert.

Målsetting

Vi ønsker å utvikle en Virtual Reality- basert løsning og å ta i bruk denne som ledd i behandling av kroniske smerter. Vi ønsker i tillegg å undersøke nytteverdien av dette hos våre pasienter og å måle effekt vha. anerkjente kartleggingsskjemaer.

Målgruppe

Pasienter henvist for behandling av kroniske smerter i muskelskjelett- apparatet.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Vi har ved vår klinikk idag et meget velfungerende poliklinisk behandlingstilbud for kroniske smerter. Vi ønsker å overføre deler av innholdet i dette tilbudet til en VR (Virtual Reality)- basert løsning for å øke effekten, forståelsen og sjansen for at behandlingsprinsippene brukes i praksis etter avsluttet behandling. I samarbeid med et teknologikonsulent- firma ønsker vi å utvikle VR- programvare basert på oppdatert forståelse av kroniske smerter og prinsipper i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og kognitiv terapi. Firmaet jobber med implementering av teknologisk nyvinning i psykologiske og psykososiale behandlingstilbud og har et bredt nettverk av relevante programutviklere. Vi planlegger et tett samarbeid under hele prosjektet med mål om å implementere VR- programvaren som en del av vårt allerede eksisterende behandlingstilbud ved Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (KFMR). Innholdet vil basere seg på en biopsykososial forståelse av kroniske smerter og undervisning og kunnskap om hvordan man kan benytte dette i praksis. Målet er at pasientene vil oppleve positive effekter på faktorer som smerter, egenopplevd helse, livskvalitet og jobbsituasjon, og vi planlegger å måle dette vha. validerte skjemaer.

Fremdriftsplan

– 1. og 2. kvartal 2022: Litteratursøk, fastsette innholdsdesign, innspill fra brukere. – 2. og 3. kvartal 2022: Utvikling, testing/forbedring, brukerfeedback. – 3. og 4. kvartal 2022: Pilot/prototype, testing/forbedring, brukerfeedback. – 4. kv. 2022 og 1. kv. 2023: Implementering, effektmålinger.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dam VR- prosjekt frist 30.09.23.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
VR – Et nytt syn på smerter
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Org.ledd
Sykehuset i Vestfold, Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering
Beløp Bevilget
2022: kr 1 100 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet