Webinar for lymfødemikere og lipødemikere

Ved å holde webinarer vil NHHL lære sine medlemmer om alt fra selvhjelp, sårbehandling, lymfedrenasje og sosiale problemer.

NLLF har allerede avholdt 5 webinarer med utrolig godt oppmøte og flotte tilbakemeldinger. Her ser du NLLFs leder Heidi Rosander delta i et webinarmøte. Foto: NLLF

Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund ønsker å gi sine medlemmer trengt kunnskap innen selvbehandling, og vil være en problemløser i korona-hverdagen på bakgrunn av at deres behandlere må holde stengt eller ha begrenset åpningstid.

Holder webinarer

NHHL holder webinarer for de som sliter med lymfødem og lipødem. Webinarene er åpne for alle som trenger denne type hjelpen, og man må ikke nødvendigvis være medlem for å delta.

Disse webinarene vil blant annet gi selvinnsikt i selvdrenasje, kunnskap om Rosen (erysipelas) og kunnskap om kosthold. Komprimering og bandasjering samt mange andre temaer som er viktig for deres pasientgrupper, vil også bli tatt opp.

Øker kunnskapsnivå

– Vi begynte allerede i mars med webinarer og planlegger å holde to hver måned, samt en hver måned etter sommerferien ut hele 2020, forteller prosjektleder Niels Høegh.

Høegh sier de har fått gode tilbakemeldinger. Folk sier de øker sitt kunnskapsnivå, de får svar på egne problemstillinger og de kan hjelpe seg selv, uavhengig av fysioterapeut.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
I disse Koronnatider har fysioterapeuter og andre behandlere begrenset åpningstid. Dette er en stor utfordring for medlemmer av NLLF som har faste timer med lymfedrenasje og bl.a tilpassing av kompresjonsutstyr.

At det også er vanskelig å komme til fastlege gjør det hele enda verre, og de som fra før sitter mye hjemme er nå tvunget til ikke bare å sitte hjemme, men i mange tilfelle ikke ha mulighet til å utføre noen sosial aktivitet.

Målsetning
Å gi våre medlemmer en sårt trengt kunnskap innen selvbehandling og være en problemløser i koronna-hverdagen der hvor behandler må holde stengt er. I tillegg har dette også en sosial faktor da det skaper trygghet og ivaretakelse.

Målgruppe og deltagere
NLLFs medlemmer, men dette er også webinarer for alle andre som ikke er medlem, men som trenger samme type hjelpen.

Metode
Gjennom 14 webinarer samtaler vi med medlemmer om alt fra selvhjelp, sårbehandling, lymfedrenasje og sosiale problemer. Metoden gir i tillegg til spørsmål i forkant også deltakerne mulighet til å chatte og stille spørsmål online.

Tidsplan
Vi vil gjennomføre 2 webinarer i april, mai, juni og juli og ett i måneden resten av året. 14 stk totalt.

Forventet resultat
Vi har allerede startet og med overveldende respons. Vårt første webinar hadde 150 deltagere og ble flittig diskutert i sosiale media i etterkant. Vi fikk flotte tilbakemeldinger på webinaret.

Prosjektleder/forsker

Niels Høegh

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Webinar for lymfødemikere og lipødemikere
Organisasjon
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund
Beløp Bevilget
Kr 136.000
Startdato
03.04.2020