Skjema ved ukjent doktorgradsstipendiat

Ved ukjent doktorgradsstipendiat skal dette skjema fylles ut og legges ved søknaden i stedet for CV.

Til Stiftelsen Dam

Dato:

Ønsket kompetanse hos doktorgradsstipendiat

Skriv inn her hvilken kompetanse som kreves for å gjennomføre prosjektet.

Underskrevet med navn, tittel og arbeidssted

(Kopier teksten inn i et dokument, og last opp som vedlegg til søknaden.)