Utvikling: – Dette er over all forventning

15. september var det søknadsfrist for pilotordningen Utvikling. Da fristen gikk ut hadde det kommet inn 130 søknader.

DAM Redaksjonen • 17 sep. 2019
Fagrådgiver Ida Svege og generalsekretær Hans Christian Lillehagen er imponert over nivået på utviklingssøknadene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Dette har vært en ekstra spennende søknadsrunde både for oss og organisasjonene, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

For i tillegg til de etablerte ordningene Helse og Ekspress, var det for første gang søknadsfrist for pilotordningen Utvikling søndag 15. september. Det er første gang stiftelsen prøver ut skissesøknader, og til tross for krevende uker for både organisasjonene og sekretariatet, tyder den første runden på at ordningen har blitt tatt godt i mot.

– Vi fikk 130 søknader, og dette er over all forventning, sier Lillehagen.

Treffer et behov

– Det er tydelig at denne ordningen har truffet et behov i organisasjonene, sier fagrådgiver Ida Svege.

Det var i juni 2019 at pilotprogrammet Utvikling ble lyst ut for første gang. Utvikling av mer kunnskap, nye metoder og implementering er målet med ordningen, som i første omgang skal prøves ut i to år.

Søndag ettermiddag kom fasiten etter første runde med skissesøknader, og Svege er godt fornøyd.

– Vi hadde estimert med at det skulle komme inn rundt 70 skissesøknader. Når vi nå oppsummerer første søknadsrunde, så kan vi altså glede oss over 130 søknader. Og det er god kvalitet på innholdet i søknadene og høy kompetanse hos dem står står bak, så dette lover veldig godt, sier Svege.

Søknadene er sendt inn fra et en rekke ulike organisasjoner.

– Det viser at det også er stor bredde i fagfeltet, og det er vi naturligvis tilfredse med.

Ny kunnskap og metodeutprøving

Utviklingsprosjekter defineres i retningslinjene som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap» eller «systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester».

Maksimal prosjektlengder er satt til to år, og man kan søke om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden. Ordningen ligger i skjæringsfeltet mellom de eksisterende ordningene Helse og Forskning, og skal forhåpentligvis fylle et behov om å utvikle mer kunnskap innen relativt kort tid.

– Målet er at ordningen skal bidra til ny kunnskap og nødvendig metodeutprøving som vil bidra til bedre helse og deltakelse for mange mennesker rundt om i landet, sier Svege.

Får svar 15. oktober

Fagutvalget sitter nå klare til å vurdere skissesøknadene som er sendt inn. Allerede 15. oktober får søkerne svar på om de blir invitert til å sende inn en full søknad.

De som gjør dette får frist til 15. desember på å sende inn søknaden. Første tildeling skjer 15. februar 2020.

Nedgang på Helse og Ekspress

Søndag 15. september var det også søknadsfrist for ordningene Helse og Ekspress. Helse, som er stiftelsens største ordning, fikk denne gangen 431 søknader. Det er et relativt lavt antall.

– Vi tror hovedårsaken til dette er at Utvikling har avlastet Helse noe, og det var jo også hensikten, sier ledende fagsjef, Jan-Ole Hesselberg.t

Også Ekspress fikk færre søknader i denne runden etter rekordantallet til søknadsfristen i mars. Totalt endte det med 589 søknader i denne runden, mot 909 i vårens søknadsrunde.

– Færre søknader betyr jo høyere innvilgelsesprosent, og det er naturligvis hyggelig for søkerne. Samtidig blir det spennende å følge med på om hvordan antall søknader fordelt på ordninger utvikler seg over tid, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Vi jobber mye med å analysere ordningene våre – både søknadsprosessen og -vurderingene – og er opptatt av å justere disse slik at de treffer organisasjonenes behov best mulig.