Stiftelsen Dams drift under korona-epidemien

På grunn av situasjonen rundt det nye koronaviruset gjennomfører Stiftelsen Dam flere smitteforebyggende tiltak.

DAM Redaksjonen • 11 mar. 2020
Stiftelsen Dam avlyser reiser, arrangementer og gjennomfører eksterne møter digitalt som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Saken er sist oppdatert 06. april klokken 10.31.

Stiftelsen Dam er opptatt av å følge rådene som gis av helsemyndighetene, og har derfor iverksatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning. Det jobbes også kontinuerlig med å opprettholde normal drift i sekretariatet og med søknadsbehandling.

Mandag 23. mars vedtok styret i Stiftelsen Dam at det skal utlyses et Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Programmet har en ramme på 20 millioner kroner, og søknadsskjemaet åpner 25. mars. Det vil være løpende søknadsfrist, og organisasjoner med søkerrett host stiftelsen kan søke.

Alle skal få svar

I lys av den pågående epidemien har Stiftelsen Dam gjort flere endringer for å bidra til smittereduksjon. Stiftelsen følger oppdaterte råd fra helsemyndighetene. Særlig er det viktig for stiftelsen å beskytte grupper som kan være ekstra utsatt, og mange av organisasjonene stiftelsen samarbeider med organiserer grupper som helsemyndighetene definerer som utsatte.

Imidlertid er det viktig å understreke at det er en vanskelig og uoversiktelig tid for oss alle, og det er ikke alle spørsmål vi kan gi svar på per nå. Stiftelsen Dam er opptatt av at alle som henvender seg til oss skal få grundig og etterrettelig behandling, og vi ønsker å være så åpne om de vurderinger vi til en hver tid gjør som mulig. Det innebærer at det kan ta noe tid før vi kan svare på spørsmål som dreier seg om konkrete søknader og prosjekter, men alle skal få svar.

Under finner du en liste over spørsmål og svar, der sekretariatet forsøksvis svarer ut spørsmål som kommer inn til stiftelsen. Denne listen vil oppdateres fortløpende.

Rammer ikke kjernevirksomhet

Foreløpig vil ikke stiftelsens kjernevirksomhet bli rammet, da både søknadsfrist og vurdering av søknader i all hovedsak kan løses digitalt. Søknadsfristen 15. mars forløp som normalt, og foreløpig forventes det at svar på disse søknadene kommer som normalt 15. mai (Ekspress vår) og 15. juni (Helse vår). Det samme gjelder søknader til Forskning 2020.

Imidlertid vil sekretariatet bidra til god forebygging ved å gjennomføre noen tiltak. I ukene fram til over påske jobber alle ansatte hjemme, og det blir ikke gjennomført eksterne arrangementer eller reiser. Denne perioden kan bli forlenget.

Samtlige ansatte vil være tilgjengelig på telefon og epost, og alle skal ha tilgang på nødvendige ressurser for å opprettholde driften av sekretariatet tilnærmet normalt.

Stiftelsen vil fortløpende vurdere ytterligere smittereduserende tiltak, og vil informere om disse på nettsiden og andre relevante kanaler. Dersom det blir endringer i søknadsbehandling eller tildelinger vil det også bli informert om på nettsidene, og direkte til de som er berørt.

Spørsmål og svar om driften av Stiftelsen Dam under pandemien:

Blir søknadsfristen flyttet?

Nei. Søknadsfristen 15. mars klokken 23.59 blir ikke flyttet. Utsatt søknadsfrist får store konsekvenser i en tid der stiftelsen også vil møte andre utfordringer med å få gjennomført søknadsbehandlingen. Vi ber derfor om forståelse for at søknadsfristen opprettholdes, slik at alle søknadene som sendes inn skal få en god behandling i denne krevende og ekstraordinære situasjonen. Stiftelsen Dam jobber nå med å finne gode digitale løsninger for all søknadsbehandling, og målet er at alle frister og tildelinger skal gå som normalt i denne perioden.

Hva skjer med prosjektmidler når aktiviteter eller tiltak avlyses eller utsettes som følge av korona?

Stiftelsen Dam følger prinsippene i regjeringens vedtak om at penger ikke kreves tilbake for aktiviteter eller prosjekter som ikke blir gjennomført som følge av den pågående situasjonen. De det gjelder må ta kontakt med stiftelsen, slik at vi kan sørge for en individuell tilpasset behandling for alle. Alle får svar, men vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid i denne situasjonen som er krevende og annerledes for oss alle.

Kan prosjekter omdisponere midler som Stiftelsen Dam tildeler etter søknadsfrsiten 15. mars?

I utgangspunktet gir ikke Stiftelsen Dams utlysninger rom for å omdisponere midler til andre formål enn det er søkt om. Per nå (16. mars 2020) er det dessverre for tidlig for oss å si noe om hvordan vi skal håndtere dette spørsmålet. Vårt mål er å gjennomføre ordinær søknadsbehandling, der fagutvalgene skal ta stilling til hvordan søknaden treffer utlysningsteksten, uavhengig av situasjonen vi står i nå. Samtidig er vi klar over at vi står i en utfordrende og svært uforutsigbar situasjon, og det er vanskelig å si hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. For sårbare grupper kan det ta lang tid før aktiviteter settes i gang igjen. Stiftelsen Dam vil derfor håndtere eventuelle endringer/utsettelser individuelt når innvilgelsene er foretatt. Organisasjoner/prosjektledere som får innvilget prosjekter som ikke lar seg gjennomføre på grunn av en eventuell videreføring av dagens unntakstilstand må ta kontakt med sekretariatet, slik at vi kan finne en god og tilfredsstillende løsning for alle parter.

Hvordan jobber sekretariatet i denne perioden?

Alle ansatte i Stiftelsen Dam jobber nå fra hjemmekontor, og vil gjøre dette så lenge situasjonen krever det. Alle har tilgang til nødvendige systemer hjemmefra, og du kan kontakte oss på vanlig måte gjennom Damnett, epost eller telefon.

Jeg har meldt meg på et av Stiftelsen Dams arrangementer. Hva skjer med disse?

Alle våre arrangementer er inntil videre utsatt eller avlyst. Alle som har meldt seg på disse skal ha fått beskjed. Vi håper å kunne gjennomføre arrangementene våre på et senere tidspunkt, men dette kommer vi tilbake til når situasjonen er avklart.