Koronaepidemien: Stiftelsen Dam med 20 millioner til ekstraprogram

Det nye programmet vil få løpende søknads- og svarfrist, og allerede denne uken kan de første søknadene leveres.

DAM Redaksjonen • 23 Mar. 2020

Stiftelsen Dam er glad for å kunne bidra i den pågående situasjonen, som er særlig alvorlig for mange av medlemmene i stiftelsens medlemsorganisasjoner.

– Bak stiftelsen står helseorganisasjoner som blir spesielt hardt rammet av den pågående epidemien. Mange av deres medlemmer har kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser, som gjør at de har særlig stort behov for informasjon og hjelpetiltak. Samtidig vet vi at organisasjonene også blir hardt rammet av den økonomiske krisen som følger epidemien, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Den siste uken har derfor sekretariatet jobbet for å sette opp et helt nytt program der organisasjonene med søkerrett hos stiftelsen kan søke om prosjektmidler i forbindelse med koronaepidemien.

Svar innen ti dager

Det er mulig å søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner til prosjekter som har oppstart før 31. mai 2020. Det vil være løpende søknadsfrist og alle søknader får svar seneste ti dager etter at søknaden er sendt inn.

– Vi har aldri gjort noe lignende tidligere, men vi mener det er svært viktig at vi tar samfunnsansvar og bidrar på denne måten, sier Lillehagen, som understreker at selv om dette er et hastetiltak, kan organisasjonene være trygge på at alle søknader fortsatt får en solid faglig behandling.

– Nå er det viktigere enn noensinne at pengene brukes der behovene er aller størst. Nettopp derfor har det vært viktig for oss å være tro mot våre verdier om å være en kunnskapsdrevet og åpen stiftelse. Alle søknader som sendes inn skal få en solid faglig behandling av vårt fagutvalg, sier han.

Reelt samfunnsengasjement

Fagutvalget vil bli etablert av stiftelsens nettverk av fagpersoner, og Lillehagen understreker at det er viktig at alle søknader skal få en faglig god behandling. Han ønsker også å takke styret i stiftelsen for å raskt vedta det nye programmet.

– At styret fattet dette vedtaket såpass raskt viser at de har et reelt engasjement for å gjøre samfunnet vårt bedre, sier han.

Store behov

Styreleder og nylig tilsatt generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mener stiftelsens nye program vil være et kjærkomment tilskudd i organisasjonene.

Styreleder Ingrid Stenstadvold Ross.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen/Kreftforeningen

– Akkurat nå er behovene veldig store, samtidig som mange organisasjoner har sterkt reduserte inntekter for eksempel fra et næringsliv i problemer. Det gjør at mange nå er dobbelt rammet. 20 millioner er på ingen måte nok til å mette behovene i frivillig sektor nå, men det sender et viktig signal om at man står sammen og ønsker å bidra, sier hun.

Ross understreker at det selv i en krisesituasjon er viktig at stiftelsen er tro mot sine vedtekter og verdier.

– Stiftelsen Dam har gjennom en årrekke bygget opp en solid kompetanse på søknadshåndtering, der det har vært jobbet med kvalitetssikring i alle ledd. Det har gjort at de på svært kort tid har kunnet sette opp et ekstraprogram som bygger på denne kompetansen, og jeg føler meg trygg på at de midlene som deles ut vil bety mye, sier hun.