Korona-krisen: Støtteordninger for frivilligheten

Her får du oversikt over ulike støtteordninger for frivillige organiasjoner i forbindelse med koronaepidemien.

DAM Redaksjonen • 27 mar. 2020

Oppdatert 27.03.2020 klokken 14.36.

Den pågående koronaepidemien har skapt svært store behov i helsefrivilligheten. Den frivillige helseinnsatsen organiserer sårbare grupper, som har særlige behov for hjelpetiltak denne perioden. Samtidig har organisasjonene mistet inntektene sine over natten, og blir tvunget til å permittere.

Stiftelsen Dam lanserte denne uken et ekstraprogram for å avhjelpe situasjonen. Rammen i det nye programmet er på 20 millioner kroner.

Flere andre stiftelser har også lansert egne programmer i forbindelse med koronakrisen. Her får du en oversikt over støtteordninger.

Obs! Listen oppdateres fortløpende. Vet du om støtteordninger som er relevante for denne oversikten? Send en epost til kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten på hege@dam.no.

Stiftelsen Dam
Stiftelsen Dam lanserte 25. mars Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Programmet skal bidra til å møte det prekære behovet i helseorgansiasjonene. Alle organisasjoner kan som har søkerrett hos stiftelsen kan søke. Søknadsfristen er løpende.
Les mer her

Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyste i slutten av mars en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med korona-utbruddet. Etter stor pågang har Gjensidigestiftelsen nå stengt for nye søknader.
Les mer her

Fritt Ord
Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet. Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet. Søknadsfrist er 31. mars og 30. april.
Les mer her

Sparebankstiftelsen Hedmark
Hvert år deler Stiftelsen ut gaver til lokalsamfunnene de er en del av. Pengene går til små og store aktiviteter som skal gjøre regionen til et bedre sted å bo. Frivilligheten utgjør en viktig ressurs i Hedmark og Sparebankstiftelsen Hedmark ser nå på mulige løsninger som kan støtte lag og foreninger som sliter økonomisk som følge av korona-viruset. Søknadsfrist er 1. april.
Les mer her

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har vedtatt å opprette et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. Utlysning og kriterier er ennå ikke klart.
Les mer her

Storebrand
Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan kan søke støtte fra Storebrands «Vi heier på»-konkurranse. Storebrand premierer særlig dem som evner å tenke bærekraftig, det vil si at man jobber mot ett elle flere av FNs bærekraftsmål. Dette er ikke spesielt rettet mot koronaepidemien, men søknadsfrist er 1. april.
Les mer her