Helseprisen får stor betydning for døve studenter

Prispengene skal gå til videreutvikling og økt kunnskap om inkludering.

DAM Redaksjonen • 20 Dec. 2022

Helseminister Ingvild Kjerkol (nummer tre fra høyre) delte ut Helseprisen 2022 til prosjektet Tegnspråklig vernepleieutdanning. På bildet ser du fra venstre generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, universitetslektor ved USN, Steinar Vikholt, helseministeren, prosjektleder Finn Arild Thordarson, generalsekretær i Norges Døveforbund, Petter Noddeland, prosjektkoordinator i Norges Døveforbund, Arash Bagharzadeh og styreleder i Stiftelsen Dam, Lilly Ann Elvestad. Foto Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

5. desember vant prosjektet «Tegnspråklig vernepleieutdanning» Helseprisen 2022. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Norges Døveforbund, NTS Kompetanse og Universitetet i Sørøst-Norge har laget en metode for bedre inkludering av døve studenter.

Prisen består blant annet av en pengepremie på 50.000 kroner, og det er prisvinnerne som selv bestemmer hva pengene skal gå til.

Har lært mye

Generalsekretær i Norges Døveforbund, Petter Noddeland, forteller at halvparten av prispengene skal gå til Norges Døveforbunds undergruppe Døve i Høyere Utdanning (DiHU).

– Vi har lært mye av prosjektet som vi vil dele videre. Det er mange døve studenter som studerer i ulike linjer omkring i landet som kan lære av prosjektet. Derfor ønsker vi å bruke en del av pengene på seminar der vi samler døve studenter fra hele landet, sier han, og fortsetter:

– På seminaret skal vi diskutere de ulike temaene som er relevant for døve studenter, for eksempel studenthåndboken for døve som var et av Dam-prosjekt for noen år siden. Vi skal diskutere og eventuelt oppdatere den.

Målgruppen for seminaret er hørselshemmede og døve studenter, og Noddeland forteller at prosjektet «Tegnspråklig vernepleieutdanning» vil bli presentert på seminaret.

– Det er viktig at døve studenter får gode verktøy til å mestre studenthverdagen sin, sier han.

Se video om prosjektet:

Starter følgeforskning

De resterende prispengene skal brukes på at de to bakmennene for prosjektet, Finn Arild Thordarson (NTS Kompetanse) og Steinar Vikholt (USN) skal reise rundt til universiteter og høyskoler for å fortelle om prosjektet. Målet er at flere skal bli inspirert av metoden de har laget.

– Det er bra at vi nå får utvekslet erfaringer på tvers av utdanningsinstitusjoner pluss at vi får spredt kunnskap om hvordan en slik tilrettelegging kan gjøres, sier Vikholt, som jobber som universitetslektor.

Han forteller at det er viktig å både dokumentere og spre kunnskapen fra prosjektet.

– I året som kommer vil vi nå starte et følgeforskningsprosjekt som vil være viktig for å dokumentere hvilke tiltak vi har gjort, samt skape en god, kunnskapsbasert modell som kan overføres til andre studier. I tillegg er det nyttig at vi har et godt forum der døve seg imellom kan utveksle erfaringer fra å være døv i høyere utdanning, sier han.

Stor betydning for døve studenter

Prosjektleder Finn Arild Thordarson er glad for at Helseprisen nå kan få en reell betydning for både eksisterende og framtidige døve studenter.

– Med denne prisen vil DiHU få mulighet til å videreføre viktige erfaringer som vi har gjort i prosjektet til fremtidige døve studenter. NTS Kompetanse vil samarbeide videre med USN etter prosjektet med å formidle dette som en alternativ – og kanskje mer effektiv – løsning for å inkludere utsatte grupper i høyere utdanning, sier han, og legger til:

– Dette kan også overføres til inkludering på andre arenaer, som for eksempel arbeidsliv. På denne måten vil Helseprisen vil bidra til å styrke både videreføring og overføringsverdien i prosjektet.