Vil du vurdere søknader for Dam?

Nå trenger vi flere fagpersoner til programmet Helse.

DAM Redaksjonen • 11 May. 2023

Stiftelsen Dam benytter eksterne fagutvalg for å vurdere alle søknader. Det er viktig for å sikre en god faglig og uavhengig vurdering av søknadene. Og nå trenger vi nye fagpersoner til programmet Helse. Du kan melde din interesse her

Programmet har løpende søknadsbehandling, det vil si at du må kunne vurdere søknader fortløpende gjennom året. For Dam er det viktig at fagutvalgene skal representere et stort mangfold. Søknadsbehandlingen er digital og kan gjøres der du selv befinner deg, så verken demografi eller geografi bør være et hinder for å melde sin interesse. 

Selv om det kun er i programmet Helse det er behov for nye personer akkurat nå, kan du gjerne registrere deg som interessert i et av de andre fagutvalgene. Det er også mulig for organisasjoner eller andre å foreslå kandidater.  

denne siden kan du lese mer om hvilke krav stiftelsen har til kandidater i de ulike utvalgene. 

Sekretariatet vil gå gjennom alle aktuelle kandidater, for så å sette sammen fagutvalg bestående av personer med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Deretter skal styret i stiftelsen formelt oppnevne fagutvalgene. 

Kontaktperson:

Marie Topaas Storm
Rådgiver programdrift
Telefon: 976 52 858
Epost: marie@dam.no