Bli med på Helsefrivillighetens dag 2024

21. mars er sosial bærekraft tema på arrangementet i Stavanger.

DAM Redaksjonen • 27 Feb. 2024

Det er et solid lag som deler av sin kunnskap på Helsefrivillighetens dag i Stavanger. Øverst f.v. Hans Christian Lillehagen (Stiftelsen Dam), Silje Dragsund Aase (VID vitenskapelige høgskole), Inge Takle Mæstad (Kirkens Bymisjon). Nede f.v. Jacob Secher (Fellesverket/Røde Kors), Jane Byberg (Stavanger Turistforening), Sigurd Egeland (Tilbakeføringssenteret/Røde Kors) og Ingrid Neteland (Tilbakeføringssenteret/Røde Kors). Les mer om innlederne i programmet under.

Trenger du inspirasjon? Faglig påfyll og ny kunnskap om alt det flotte arbeidet som gjøres i helsefrivilligheten?

Da håper vi du blir med på Helsefrivillighetens dag, som i år feires i Stavanger. 21. mars er datoen og Josephines kafé i sentrum er stedet.

Se opptak av Helsefrivillighetens dag 2024 her:

Engasjement og kunnskap

Temaet for dagen være sosiale bærekraft, og vi vil løfte fram ulike perspektiver på inkludering, tilgjengelighet og bedre livskvalitet, både fra akademia og fra frivilligheten selv.

Sosial bærekraft

  • Sosial bærekraft er et vidt begrep som favner flere faktorer, både fysiske og ikke-fysiske.
  • Noen av faktorene som kan knyttes til begrepet er: helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, tilhørighet, trygghet og levbarhet.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

– Vi er så heldige at vi har fått velge innledere fra øverste hylle. Her kommer det mennesker med solid engasjement og kunnskap om hva som fungerer, og hvordan vi kan sørge for et samfunn med plass og rom for alle – både fra et akademisk og frivillig perspektiv, sier Lillehagen.

På scenen møter du blant annet studieleder for det helt nye bachelorstudiet på VID vitenskapelige høgskole, Silje Dragsund Aase, i tillegg til et knippe prosjektledere fra Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Turistforeningen, som alle jobber for et mer inkluderende og tilgjengelig samfunn.

For eksempel kan du høre mer om hvordan Turistforeningen bruker naturen som inkluderingsarene, eller hvordan etablering av Fellesverket og Tilbakeføringssenteret er med å skape gode møteplasser i lokalmiljøet i Stavanger.

Bærekraftig lokale

Valg av sted er heller ikke tilfeldig. Josephines kafé ligger sentralt i Stavanger, og er et tilbud tuftet på inkludering og rom for alle. Kafeen driftes av Kirkens Bymisjon, som i tillegg til kafédrift har tilbud som I Jobb, Gatejuristen og Tillitsperson under samme tak.

Hans Christian Lillehagen

– Vi er veldig glade for å få være på Josephines. Det er et sted som har satt sosial bærekraft ut i praksis. Her har Kirkens Bymisjon skapt en møteplass med rom for alle, og med mange ulike tilbud under samme tak, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Gratis og åpent for alle

Stiftelsen Dam arrangerte Helsefrivillighetens dag første gang i 2022. Målet er å synliggjøre alt det viktige arbeidet vår del av frivilligheten gjør for bedre helse og livskvalitet, hver eneste dag.

Helsefrivillighetens dag 2024

Tid: 21. mars 2024 klokken 08-09.45 (dørene åpner 07.45)
Sted: Josephines kafé, Kongsgata 48, 4005 Stavanger

Program:

  • 08.00 «Sosial bærekraft i helsefrivilligheten» ved Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
  • 08.20 «Hvordan kan akademia bidra til sosial bærekraft og gode lokalsamfunn?» ved Silje Dragsund Aase, studieleder for Bachelor i Sosial Bærekraft ved VID vitenskapelige høgskole
  • 08.40 «Til stede for mennesker som trenger det» ved Inge Takle Mæstad, regionleder for Region vest i Kirkens Bymisjon
  • 08.55 «Utenforskap og inkludering» ved Jacob Secher, gatemegler, Fellesverket (Røde Kors)
  • 09.10 «Naturen som inkluderingsarena» ved Jane Byberg, leder for aktivitet og folkehelse i Stavanger Turistforening
  • 09. 25 «Lokalsamfunn for alle» ved Ingrid Neteland og Sigurd Egeland, Tilbakeføringssenteret (Røde Kors)
  • 09.40 Avslutning

Her kan du laste ned powerpoint fra seminaret.