– Vi forventer stor avkastning av disse investeringene i helsefrivilligheten

127 millioner kroner går til 81 prosjekter.

DAM Redaksjonen • 20 Jun. 2024

Bildet viser en mann som smiler og ser inn i kameraet. Han har på brun t-skjorte og blazer, og står ute i en gate.
Generalsekretær i Stiftelsen Dam er godt fornøyd med den andre tildelingen i programmet Utvikling. Listen over prosjekter som får støtte viser stor bredde, både i organisasjoner og temaer. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi ser en stor bredde blant både organisasjoner og temaer i dagens tildeling. Det er gledelig, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.  

Hele 81 prosjekter fra 42 ulike organisasjoner får støtte gjennom programmet Utvikling 20. juni. Da er drøyt 127 millioner kroner fordelt. 

– Det er mye penger, men vi vet at avkastningen er verdt mye mer. Innsatsen som legges ned i prosjektene betyr mye for folks helse og livskvalitet, sier Lillehagen. 

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

Stort gjennomslag for syn og hørsel 

Blant de mange prosjektene, trekker Lillehagen fram flere hyggelige nyheter.  

– I stiftelsens lange historie har vel aldri Norges Blindeforbund lyktes så godt i en utlysning som denne gangen. Det er veldig hyggelig, sier han, og legger til:  

– Også hørselsfeltet gjør det godt, Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmede Barns Organisasjon og Norges Døveforbund får til sammen 17 prosjekter innvilget. Det er imponerende! 

Betydningsfulle prosjekter 

Programmet Utvikling er blant stiftelsens største. Her kan man søke om støtte opp til 1,5 millioner kroner. Søknadsprosessen foregår i en totrinnsprosess, der man først sender inn en skissesøknad. 

Hensikten med totrinnsprosessen er blant annet å redusere søkernes tidsbruk.  

Totalt kom det inn 297 skissesøknader. Det er mer enn hundre flere enn i 2023. 139 søknader ble invitert med videre i prosessen. Til slutt ble altså 81 innvilget. Det gir en innvilgelsesprosent på 27. 

– Det er en omfattende og lang søknadsprosess, men i tilbakemeldingene til oss oppgir søkerne å være svært godt fornøyde med prosessen, faktisk mer fornøyde enn før, sier Lillehagen, og legger til:  

– Det har vært viktig for oss at søkerne ikke sløser bort verdifull tid i søknadsskrivingen til oss. Totrinnsprosessen sparer organisasjonene og fagmiljøene for store ressurser.

Grundig prosess

Han gleder seg til å følge prosjektene videre.  

– Søknadene har gått gjennom en grundig behandling i vårt fagutvalg, og vi er trygge på at prosjektene vil gi viktig avkastning og bidra til helsefrivillighetens utvikling i årene som kommer. Til det beste for pasientgrupper, brukere og andre som vil nyte godt av dokumentasjonen som kommer ut av alle de 81 prosjektene som får støtte i dag, sier han.

Nøkkeltall Utvikling 2024

81prosjekter får støtte
42organisasjoner står bak prosjektene
127.466.780KRONER FORDELES

Utvikling 2024

  • Utvikling er et av Stiftelsen Dams største programmer.
  • Programmet har en totrinns søknadsprosess med tildeling en gang i året.
  • 20. juni får 81 prosjekter totalt 127 millioner kroner.
  • Prosjektene er i regi av 42 ulike organisasjoner i helsefrivilligheten.
  • Her finner du hele listen over prosjekter som får støtte.

Disse prosjektene får støtte gjennom Utvikling 2024

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Personskadeforbundet LTN Postakutt rehabilitering etter traumer: behov, effekt og kliniske anbefalinger Nada Andelic 2025: kr 560 000 01.01.2025
Personskadeforbundet LTN Implementering av senfaserehabilitering for barn/unge med ervervet hjerneskade Edel Jannecke Svendsen 2025: kr 767 000, 2026: kr 733 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Smerte – hva er det, forklart på tegnspråk? Finn Arild Thordarson 2025: kr 360 000, 2026: kr 850 000, 2027: kr 290 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Rett til å velge språk Finn Arild Thordarson 2025: kr 410 000, 2026: kr 490 000, 2027: kr 525 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Gründerhuset for døve og hørselshemmede Finn Arild Thordarson 2025: kr 355 000, 2026: kr 370 000, 2027: kr 380 000, 2028: kr 395 000 01.01.2025
Hørselshemmede barns organisasjon Noveller på tegnspråk til videregående skole Finn Arild Thordarson 2025: kr 355 000, 2026: kr 360 000, 2027: kr 375 000, 2028: kr 395 000 01.01.2025
Norges Parkinsonforbund Skoinnovasjon for økt balanse og mindre fall i utsatte grupper Evi Petersen 2025: kr 1 108 000, 2026: kr 390 000 01.01.2025
Norges Døveforbund Norsk tegnspråkgrammatikk for førstespråksbrukere Dag Johan Lindeberg 2025: kr 500 000, 2026: kr 890 000 01.01.2025
Norges Røde Kors Familiegruppa – styrket innsats mot barn av straffedømte Eileen Aall Svendsen 2025: kr 750 000, 2026: kr 750 000 01.01.2025
Norges Røde Kors Utrulling av sosial resept hos fastlegen Gry Olsen Tronvold 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 500 000 01.01.2025
Norges Blindeforbund Dokumentarfilmen Blind (arbeidstittel) Knut Inge Solbu 2024: kr 900 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 100 000 02.12.2024
Norges Døveforbund Lederutdanning for døve og hørselshemmede Heidi Woll 2024: kr 100 000, 2025: kr 400 000, 2026: kr 900 000, 2027: kr 100 000 01.11.2024
Redd Barna TV-serie mot mobbing: Klassevenner – 2 nye episoder Marianne Müller 2024: kr 600 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 300 000, 2027: kr 75 000, 2028: kr 25 000 01.10.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Kultursensitiv tilnærming til Forebyggende hjemmebesøk til eldre innvandrere. Laila Tingvold 2024: kr 141 000, 2025: kr 934 000, 2026: kr 365 000 02.09.2024
Norges Røde Kors Aktiv Besøksvenn Vibeke Arntzen 2024: kr 198 000, 2025: kr 434 000, 2026: kr 434 000, 2027: kr 434 000 02.09.2024
Kirkens SOS Norge Gjennom ord -utvikling av selvmordsforebyggende samtaler på chat Hilde Lillestøl 2024: kr 105 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000, 2027: kr 195 000 02.09.2024
Rådgivning om Spiseforstyrrelser FOLK TRENGER FOLK: et lavterskelkurs om overspisingsproblematikk Maren Kjeldstad 2024: kr 213 000, 2025: kr 510 000, 2026: kr 277 000 01.09.2024
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Læringsmodell for selvbestemmelse fase 2 Karl Elling Elingsen 2024: kr 650 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 250 000 01.09.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Trygghetstreff – førstehjelp for eldre Birte Skjelten 2024: kr 300 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000 01.09.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Lavterskel voldsrådgivning i Kvinnehelsehuset på Tøyen kristin Marie berntsen 2024: kr 269 000, 2025: kr 947 000, 2026: kr 284 000 01.09.2024
LHL Mestringskurs for voksne med senfølger etter covid-19 Siw Anita Bratli 2024: kr 398 000, 2025: kr 551 000, 2026: kr 551 000 01.09.2024
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SimFunk – Simulering av funksjonsnedsettelse Till Halbach 2024: kr 367 000, 2025: kr 1 100 000 01.09.2024
Rådet for psykisk helse Informasjonsfilmer for trygge barn i tannbehandling Randi Krog Eftedal 2024: kr 29 000, 2025: kr 1 004 000, 2026: kr 20 000 01.09.2024
Organisasjonen Voksne for Barn Nettbaserte grupper for søsken som pårørende og foreldre (SIBS-ONLINE) Torun Marie Vatne 2024: kr 250 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 250 000 01.09.2024
LHL Digital lese- og skrivestøtte for voksne med afasi Gitte N. Gjersdal 2024: kr 175 000, 2025: kr 325 000, 2026: kr 345 000, 2027: kr 435 000, 2028: kr 220 000 30.08.2024
Prematurforeningen Prematurboka Marit Aune 2024: kr 121 000, 2025: kr 293 000, 2026: kr 243 000 15.08.2024
Norges Blindeforbund Gå foran! Digital veiledning av førerhundekvipasjer Kristin Skeide Fuglerud 2024: kr 359 000, 2025: kr 824 000, 2026: kr 315 000 15.08.2024
Norges Døveforbund TiViPro – Tilgjengelig videoproduksjon Till Halbach 2024: kr 447 000, 2025: kr 987 000 15.08.2024
Spiseforstyrrelsesforeningen Påvirka–et filmbasert digitalt læremiddel om sosiale medier og spiseproblemer Silje Sønsterud Olsen 2024: kr 330 000, 2025: kr 1 040 000 15.08.2024
Epilepsiforbundet “Amalie utforsker epilepsiens verden” Dokumentar Mathias Brattås Remo 2024: kr 280 000, 2025: kr 550 000, 2026: kr 175 000 12.08.2024
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Digital verktøykasse for overspising Sunniva Mollandsøy 2024: kr 100 000, 2025: kr 470 000 05.08.2024
Norges Blindeforbund Utvikling av verktøy for inkludering; se idrett med nye øyne Adrian Lindgren 2024: kr 188 000, 2025: kr 595 000 05.08.2024