– Vi forventer stor avkastning av disse investeringene i helsefrivilligheten

127 millioner kroner går til 81 prosjekter.

DAM Redaksjonen • 20 Jun. 2024

Bildet viser en mann som smiler og ser inn i kameraet. Han har på brun t-skjorte og blazer, og står ute i en gate.
Generalsekretær i Stiftelsen Dam er godt fornøyd med den andre tildelingen i programmet Utvikling. Listen over prosjekter som får støtte viser stor bredde, både i organisasjoner og temaer. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi ser en stor bredde blant både organisasjoner og temaer i dagens tildeling. Det er gledelig, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.  

Hele 81 prosjekter fra 42 ulike organisasjoner får støtte gjennom programmet Utvikling 20. juni. Da er drøyt 127 millioner kroner fordelt. 

– Det er mye penger, men vi vet at avkastningen er verdt mye mer. Innsatsen som legges ned i prosjektene betyr mye for folks helse og livskvalitet, sier Lillehagen. 

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

Stort gjennomslag for syn og hørsel 

Blant de mange prosjektene, trekker Lillehagen fram flere hyggelige nyheter.  

– I stiftelsens lange historie har vel aldri Norges Blindeforbund lyktes så godt i en utlysning som denne gangen. Det er veldig hyggelig, sier han, og legger til:  

– Også hørselsfeltet gjør det godt, Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmede Barns Organisasjon og Norges Døveforbund får til sammen 17 prosjekter innvilget. Det er imponerende! 

Betydningsfulle prosjekter 

Programmet Utvikling er blant stiftelsens største. Her kan man søke om støtte opp til 1,5 millioner kroner. Søknadsprosessen foregår i en totrinnsprosess, der man først sender inn en skissesøknad. 

Hensikten med totrinnsprosessen er blant annet å redusere søkernes tidsbruk.  

Totalt kom det inn 297 skissesøknader. Det er mer enn hundre flere enn i 2023. 139 søknader ble invitert med videre i prosessen. Til slutt ble altså 81 innvilget. Det gir en innvilgelsesprosent på 27. 

– Det er en omfattende og lang søknadsprosess, men i tilbakemeldingene til oss oppgir søkerne å være svært godt fornøyde med prosessen, faktisk mer fornøyde enn før, sier Lillehagen, og legger til:  

– Det har vært viktig for oss at søkerne ikke sløser bort verdifull tid i søknadsskrivingen til oss. Totrinnsprosessen sparer organisasjonene og fagmiljøene for store ressurser.

Grundig prosess

Han gleder seg til å følge prosjektene videre.  

– Søknadene har gått gjennom en grundig behandling i vårt fagutvalg, og vi er trygge på at prosjektene vil gi viktig avkastning og bidra til helsefrivillighetens utvikling i årene som kommer. Til det beste for pasientgrupper, brukere og andre som vil nyte godt av dokumentasjonen som kommer ut av alle de 81 prosjektene som får støtte i dag, sier han.

Nøkkeltall Utvikling 2024

81prosjekter får støtte
42organisasjoner står bak prosjektene
127.466.780KRONER FORDELES

Utvikling 2024

  • Utvikling er et av Stiftelsen Dams største programmer.
  • Programmet har en totrinns søknadsprosess med tildeling en gang i året.
  • 20. juni får 81 prosjekter totalt 127 millioner kroner.
  • Prosjektene er i regi av 42 ulike organisasjoner i helsefrivilligheten.
  • Her finner du hele listen over prosjekter som får støtte.

Disse prosjektene får støtte gjennom Utvikling 2024

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norsk Folkehjelp Sletten i aktivitet 2024: kr 250 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 250 000 01.07.2024
ISAAC Norge Et digitalt verktøy som hjelper sårbare mennesker å forstå og bli forstått 2024: kr 250 000, 2025: kr 1 250 000 01.07.2024
Blå Kors Norge Tid som teller – frivillige som ressurs i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2024: kr 300 000, 2025: kr 880 000, 2026: kr 320 000 01.08.2024
Norges Blindeforbund Utvikling av verktøy for inkludering; se idrett med nye øyne Adrian Lindgren 2024: kr 188 000, 2025: kr 595 000 05.08.2024
Norges Astma- og Allergiforbund Norsk Standard for inneklima i utleieboliger Anders Hella Bjerke 2024: kr 270 000, 2025: kr 330 000, 2026: kr 330 000, 2027: kr 450 000 01.08.2024
Norges Døveforbund Babar finner lykken Anja Hofsøy Tolsrød 2024: kr 495 000, 2025: kr 773 000 01.08.2024
Norsk Revmatikerforbund Diagnostic puzzle – økt helsekompetanse ved revmatisk sykdom Anne Therese Tveter 2024: kr 297 000, 2025: kr 612 000, 2026: kr 135 000 01.07.2024
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold «Skeivt foreldreskap» Annette Solberg 2024: kr 205 000, 2025: kr 550 000, 2026: kr 740 000 01.07.2024
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet Etablering av nye gatelag 2024-25 Arne Heimvik Knoph 2024: kr 600 000, 2025: kr 900 000 01.07.2024
Cerebral Parese-foreningen A-T & AI, DESENTRALISERT MONITORERING AV NEVROMOTORISK FUNKSJON OG LIVSKVALITET Asbjørg Stray-Pedersen 2024: kr 675 000, 2025: kr 625 000, 2026: kr 200 000 01.07.2024
Rådet for psykisk helse Par på Nytt – samlivskurs for par med barn fra tidligere forhold Bente Barstad 2024: kr 750 000, 2025: kr 750 000 01.07.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Trygghetstreff – førstehjelp for eldre Birte Skjelten 2024: kr 300 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000 01.09.2024
Norsk Folkehjelp Fagkompis – Frivillig oppfølging av innvandrerkvinner under utdanning Camilla Peace Sundvoll 2024: kr 165 000, 2025: kr 368 000, 2026: kr 345 000, 2027: kr 360 000, 2028: kr 257 000 01.07.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Styring av iPhone via visuelle gester Dag Johan Lindeberg 2024: kr 270 000, 2025: kr 870 000, 2026: kr 360 000 01.08.2024
Norges Døveforbund Norsk tegnspråkgrammatikk for førstespråksbrukere Dag Johan Lindeberg 2025: kr 500 000, 2026: kr 890 000 01.01.2025
Norges Døveforbund Variasjon i norsk tegnspråk – en læringsressurs Dag Johan Lindeberg 2024: kr 270 000, 2025: kr 530 000, 2026: kr 530 000 01.08.2024
Personskadeforbundet LTN Implementering av senfaserehabilitering for barn/unge med ervervet hjerneskade Edel Jannecke Svendsen 2025: kr 767 000, 2026: kr 733 000 01.01.2025
Norges Røde Kors Familiegruppa – styrket innsats mot barn av straffedømte Eileen Aall Svendsen 2025: kr 750 000, 2026: kr 750 000 01.01.2025
Mental Helse Ungdom Klasse C Elisabeth Kleppe 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 250 000 01.08.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Undervisning om SRHR og livmorhalsprøver for innvandrede kvinner Ellen D. Bugge 2024: kr 460 000, 2025: kr 510 000, 2026: kr 530 000 01.08.2024
Norges Blindeforbund Nødtelefon for smarthjelp Eva Skråmestø 2024: kr 400 000, 2025: kr 1 100 000 01.08.2024
Norges Blindeforbund Aspirantprosjektet Eva Skråmestø 2024: kr 154 000, 2025: kr 658 000, 2026: kr 688 000 01.08.2024
Norges Parkinsonforbund Skoinnovasjon for økt balanse og mindre fall i utsatte grupper Evi Petersen 2025: kr 1 108 000, 2026: kr 390 000 01.01.2025
Hørselshemmede barns organisasjon Noveller på tegnspråk til videregående skole Finn Arild Thordarson 2025: kr 355 000, 2026: kr 360 000, 2027: kr 375 000, 2028: kr 395 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Gründerhuset for døve og hørselshemmede Finn Arild Thordarson 2025: kr 355 000, 2026: kr 370 000, 2027: kr 380 000, 2028: kr 395 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Vi møter aktive døve og hørselshemmede Finn Arild Thordarson 2024: kr 380 000, 2025: kr 805 000, 2026: kr 200 000 01.07.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Smerte – hva er det, forklart på tegnspråk? Finn Arild Thordarson 2025: kr 360 000, 2026: kr 850 000, 2027: kr 290 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Rett til å velge språk Finn Arild Thordarson 2025: kr 410 000, 2026: kr 490 000, 2027: kr 525 000 01.01.2025
Downs syndrom Norge Innsiktsbibliotek på nett – av foreldre for foreldre Frida Victoria Marcussen 2024: kr 745 000, 2025: kr 755 000 01.07.2024
LHL Digital lese- og skrivestøtte for voksne med afasi Gitte N. Gjersdal 2024: kr 175 000, 2025: kr 325 000, 2026: kr 345 000, 2027: kr 435 000, 2028: kr 220 000 30.08.2024
Norges Røde Kors Utrulling av sosial resept hos fastlegen Gry Olsen Tronvold 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 500 000 01.01.2025
Rådet for psykisk helse Kunnskapsoppdatering av Tankevirus – en gøyal vri på kognitiv terapi! Hanne H. Brorson 2024: kr 240 000, 2025: kr 690 000, 2026: kr 570 000 05.08.2024