– Vi forventer stor avkastning av disse investeringene i helsefrivilligheten

127 millioner kroner går til 81 prosjekter.

DAM Redaksjonen • 20 Jun. 2024

Bildet viser en mann som smiler og ser inn i kameraet. Han har på brun t-skjorte og blazer, og står ute i en gate.
Generalsekretær i Stiftelsen Dam er godt fornøyd med den andre tildelingen i programmet Utvikling. Listen over prosjekter som får støtte viser stor bredde, både i organisasjoner og temaer. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi ser en stor bredde blant både organisasjoner og temaer i dagens tildeling. Det er gledelig, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.  

Hele 81 prosjekter fra 42 ulike organisasjoner får støtte gjennom programmet Utvikling 20. juni. Da er drøyt 127 millioner kroner fordelt. 

– Det er mye penger, men vi vet at avkastningen er verdt mye mer. Innsatsen som legges ned i prosjektene betyr mye for folks helse og livskvalitet, sier Lillehagen. 

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

Stort gjennomslag for syn og hørsel 

Blant de mange prosjektene, trekker Lillehagen fram flere hyggelige nyheter.  

– I stiftelsens lange historie har vel aldri Norges Blindeforbund lyktes så godt i en utlysning som denne gangen. Det er veldig hyggelig, sier han, og legger til:  

– Også hørselsfeltet gjør det godt, Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmede Barns Organisasjon og Norges Døveforbund får til sammen 17 prosjekter innvilget. Det er imponerende! 

Betydningsfulle prosjekter 

Programmet Utvikling er blant stiftelsens største. Her kan man søke om støtte opp til 1,5 millioner kroner. Søknadsprosessen foregår i en totrinnsprosess, der man først sender inn en skissesøknad. 

Hensikten med totrinnsprosessen er blant annet å redusere søkernes tidsbruk.  

Totalt kom det inn 297 skissesøknader. Det er mer enn hundre flere enn i 2023. 139 søknader ble invitert med videre i prosessen. Til slutt ble altså 81 innvilget. Det gir en innvilgelsesprosent på 27. 

– Det er en omfattende og lang søknadsprosess, men i tilbakemeldingene til oss oppgir søkerne å være svært godt fornøyde med prosessen, faktisk mer fornøyde enn før, sier Lillehagen, og legger til:  

– Det har vært viktig for oss at søkerne ikke sløser bort verdifull tid i søknadsskrivingen til oss. Totrinnsprosessen sparer organisasjonene og fagmiljøene for store ressurser.

Grundig prosess

Han gleder seg til å følge prosjektene videre.  

– Søknadene har gått gjennom en grundig behandling i vårt fagutvalg, og vi er trygge på at prosjektene vil gi viktig avkastning og bidra til helsefrivillighetens utvikling i årene som kommer. Til det beste for pasientgrupper, brukere og andre som vil nyte godt av dokumentasjonen som kommer ut av alle de 81 prosjektene som får støtte i dag, sier han.

Nøkkeltall Utvikling 2024

81prosjekter får støtte
42organisasjoner står bak prosjektene
127.466.780KRONER FORDELES

Utvikling 2024

  • Utvikling er et av Stiftelsen Dams største programmer.
  • Programmet har en totrinns søknadsprosess med tildeling en gang i året.
  • 20. juni får 81 prosjekter totalt 127 millioner kroner.
  • Prosjektene er i regi av 42 ulike organisasjoner i helsefrivilligheten.
  • Her finner du hele listen over prosjekter som får støtte.

Disse prosjektene får støtte gjennom Utvikling 2024

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Pårørendehus – for og av pårørende Toril Sætra 2024: kr 300 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000 01.07.2024
Autismeforeningen i Norge “Mindre stress” – for personer med autismespektertilstander Jon Fauskanger Bjåstad 2024: kr 535 000, 2025: kr 705 000, 2026: kr 256 000 01.08.2024
Blå Kors Norge Tid som teller – frivillige som ressurs i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2024: kr 300 000, 2025: kr 880 000, 2026: kr 320 000 01.08.2024
Caritas Norge Ny i Norge – Hvordan navigere i det digitale samfunnet! Kari Hurum 2024: kr 500 000, 2025: kr 1 000 000 01.07.2024
Cerebral Parese-foreningen A-T & AI, DESENTRALISERT MONITORERING AV NEVROMOTORISK FUNKSJON OG LIVSKVALITET Asbjørg Stray-Pedersen 2024: kr 675 000, 2025: kr 625 000, 2026: kr 200 000 01.07.2024
Den Norske Turistforening Personlig utstyr som en integrert del av friluftsaktiviteter i hele Norge Nickolas Andreas Hadzess Tomasgaard 2024: kr 700 000, 2025: kr 800 000 01.07.2024
Downs syndrom Norge Innsiktsbibliotek på nett – av foreldre for foreldre Frida Victoria Marcussen 2024: kr 745 000, 2025: kr 755 000 01.07.2024
Epilepsiforbundet “Amalie utforsker epilepsiens verden” Dokumentar Mathias Brattås Remo 2024: kr 280 000, 2025: kr 550 000, 2026: kr 175 000 12.08.2024
Foreningen for Muskelsyke Lever du enda? Tollef Ladehaug 2024: kr 369 000, 2025: kr 737 000 01.08.2024
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold «Skeivt foreldreskap» Annette Solberg 2024: kr 205 000, 2025: kr 550 000, 2026: kr 740 000 01.07.2024
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SimFunk – Simulering av funksjonsnedsettelse Till Halbach 2024: kr 367 000, 2025: kr 1 100 000 01.09.2024
Gynkreftforeningen Sykepleierledet poliklinikk for pårørende til pasienter med gynekologisk kreft Kristina Lindemann 2024: kr 275 000, 2025: kr 605 000, 2026: kr 465 000 01.08.2024
Hjernerådet VIKING – Veien til kunstig intelligens i klinisk nevrofysiologi Kristian Bernhard Nilsen 2024: kr 650 000, 2025: kr 850 000 01.08.2024
Hørselshemmede barns organisasjon Noveller på tegnspråk til videregående skole Finn Arild Thordarson 2025: kr 355 000, 2026: kr 360 000, 2027: kr 375 000, 2028: kr 395 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Gründerhuset for døve og hørselshemmede Finn Arild Thordarson 2025: kr 355 000, 2026: kr 370 000, 2027: kr 380 000, 2028: kr 395 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Å høre og høre til Jorunn Solheim 2024: kr 510 000, 2025: kr 450 000 01.08.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Vi møter aktive døve og hørselshemmede Finn Arild Thordarson 2024: kr 380 000, 2025: kr 805 000, 2026: kr 200 000 01.07.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Styring av iPhone via visuelle gester Dag Johan Lindeberg 2024: kr 270 000, 2025: kr 870 000, 2026: kr 360 000 01.08.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Smerte – hva er det, forklart på tegnspråk? Finn Arild Thordarson 2025: kr 360 000, 2026: kr 850 000, 2027: kr 290 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Rett til å velge språk Finn Arild Thordarson 2025: kr 410 000, 2026: kr 490 000, 2027: kr 525 000 01.01.2025
Hørselshemmedes Landsforbund Avlesning av nonverbal kommunikasjon-Strategier for unge med hørselsutfordringer Sara Skogli Wiik 2024: kr 122 000, 2025: kr 419 000, 2026: kr 117 000 01.08.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Hele hodet hører – interaktivt informasjonsverktøy om hørsel Johanne Dahll Fossen 2024: kr 449 000, 2025: kr 738 000, 2026: kr 309 000 01.08.2024
ISAAC Norge Et digitalt verktøy som hjelper sårbare mennesker å forstå og bli forstått 2024: kr 250 000, 2025: kr 1 250 000 01.07.2024
Kirkens SOS Norge Gjennom ord -utvikling av selvmordsforebyggende samtaler på chat Hilde Lillestøl 2024: kr 105 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000, 2027: kr 195 000 02.09.2024
Kreftforeningen Digitalisering av pre-operativ psykologisk behandling for kvinner med brystkreft Silje Endresen Reme 2024: kr 227 000, 2025: kr 431 000, 2026: kr 484 000, 2027: kr 358 000 01.08.2024
LHL Mestringskurs for voksne med senfølger etter covid-19 Siw Anita Bratli 2024: kr 398 000, 2025: kr 551 000, 2026: kr 551 000 01.09.2024
LHL Digital lese- og skrivestøtte for voksne med afasi Gitte N. Gjersdal 2024: kr 175 000, 2025: kr 325 000, 2026: kr 345 000, 2027: kr 435 000, 2028: kr 220 000 30.08.2024
Mental Helse Dialogbasert tidlig oppdagelse (DBTO) Randi Elisabeth Taxt 2024: kr 350 000, 2025: kr 700 000, 2026: kr 450 000 01.07.2024
Mental Helse Ungdom Klasse C Elisabeth Kleppe 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 250 000 01.08.2024
Nasjonalforeningen for folkehelsen Hjerte-sjekken – digital langtidsoppfølging etter hjerteinfarkt Lise Solberg Nes 2024: kr 200 000, 2025: kr 650 000, 2026: kr 450 000, 2027: kr 200 000 01.07.2024
Norges Astma- og Allergiforbund Norsk Standard for inneklima i utleieboliger Anders Hella Bjerke 2024: kr 270 000, 2025: kr 330 000, 2026: kr 330 000, 2027: kr 450 000 01.08.2024
Norges Blindeforbund Dokumentarfilmen Blind (arbeidstittel) Knut Inge Solbu 2024: kr 900 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 100 000 02.12.2024