Kontaktperson

Mona Elisabeth Lindholm

Norsk cøliakiforening er en organisasjon for de som ikke tåler gluten. Foreningens formål er å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet.

Norsk cølikaiforening har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2023.

I 2024 HAR NORSK CØLIAKIFORENING FÅTT STØTTE TIL4PROSJEKTER
DET UTGJØR39.000KRONER
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har Norsk cøliakiforening fått støtte til35prosjekter
totalt har norsk cøliakiforening fått22.353.650kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norsk cøliakiforening:

Alle prosjekter