Kontaktperson

Mona Elisabeth Lindholm

Norsk cøliakiforening er en organisasjon for de som ikke tåler gluten. Foreningens formål er å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet.

Norsk cølikaiforening har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2023.

Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har Norsk cøliakiforening fått støtte til31prosjekter
totalt har norsk cøliakiforening fått22.314.650kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Norsk cøliakiforening: