(M)aktiv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

(M)aktiv
Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv!
En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi.

Sammendrag

1)Bakgrunn for prosjektet
Mange ungdommer med epilepsi, og særlig dem med dårlig anfallskontroll, har tilleggsproblemer av forskjellig art. Noen er overbeskyttet, passive og deprimerte. Andre er engstelige, muskulært anspent eller har lav selvfølelse.

Dessverre blir mange ungdommer med epilepsi mer stillesittende og passive på grunn av slike utfordringer. I tillegg kan medisinering også ha bivirkninger som fører til slapphet og trøtthet.

Overbeskyttelse og lite aktivitet får igjen ringvirkninger, og en av de negative effektene er at mange av ungdommene blir mindre selvstendige og i mindre stand til å ta ansvar for seg selv.

Det er av mange grunnet svært uheldig at ungdom med epilepsi ikke får deltatt på fritidsarenaer på lik linje med andre jevnaldrende. Fysisk aktivitet har en helsebringende effekt for alle, men forskning viser også at fysisk aktivitet for de fleste med epilepsi fører til nedsatt anfallsaktivitet og en bedre livskvalitet.

2)Målsetning for prosjektet

– Avholdelse av en aktivitetsleir for unge med epilepsi
– Gi ungdom med epilepsi kunnskap om tilrettelegging av fysisk aktivitet
– Legge til rette for erfaringsutveksling

3)Målgruppe:
– Ungdom med epilepsi fra 15- 30 år.

4)Om (M)aktiv og gjennomføring
NEFU mener at det er viktig at epilepsidiagnosen ikke får makt over de som er rammet. Vi vil ikke at epilepsidiagnosen skal være en hindring for at man kan drive med fysisk aktivitet på lik linje med jevnaldrende. Derfor vil vi hjelpe ungdom med å få makt over seg selv. Hjelpe dem med tilrettelegging og gjøre dem bevisste på at epilepsidiagnosen ikke trenger å være en stopper for deres livsutfoldelse.NEFU vil i løpet av vinteren 2014 arrangerer et aktivitetskurs. Får vi innvilget midler vil vi med en gang booke et sted for aktivitetsleiren. Prosjektleder vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktivitetsleiren.

Et av de viktigste elementene i programmet for leiren er å sette av tid til å gi råd og veiledning til deltakerne. Alt fra hva hvordan de kan tilrettelegge aktivitetene i forhold til diagnosen sin, og til å snakke om utfordringer de har hatt, og dele erfaringer på hva de har overvunnet. I tillegg skal aktivitet være en stor del av aktivitetskurset, og der får vi vist for dem hva de faktisk kan klare på egenhånd.

Gjennom aktivitetsleiren vil vi ta med ledere og inspiratorer som selv har epilepsi, men som lever det livet de ønsker til tross for diagnosen sin.

5)Prosjektets betydning
Vi vet at ungdom med epilepsi har en høy terskel for deltakelse på fritidsaktiviteter og spesielt aktiviteter som handler om fysisk aktivitet. Prosjektet «(M)aktiv» vil inngå i NEFUs overordnede strategi for å få ungdom med epilepsi til å være mer fysisk aktive og ta del i aktiviteter sammen med andre jevnalderne.

En aktivitetsleir gir trygge rammer til ungdom med epilepsi, og vi viser hvordan de best mulig kan tilrettelegge aktivitetene slik at det blir trygt for dem å delta. Dette kan ungdommene ta med seg videre når de reiser hjem. At ungdom venner seg til å leve et mest mulig normalt liv også når det kommer til fysisk aktivitet, vil ha stor betydning for dem nå, og også senere i livet.

6)Fremdriftsplan

November- desember 2013 Nedsette prosjektgruppe.
Avtale med leirsted.
Avtale dato for NEFUs aktivitetsleir. Annonsering.
Januar-mars 2014 Praktisk planlegging. Lage program. Avtale med ledere til leiren, samt eksterne samarbeidspartnere.
Prosjektet gjennomføres i februar/mars.
April- juni 2014 Evaluering av prosjektet. Oppsummere erfaringer. Etterarbeid.
Desember 2014 Rapportere til SHR

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Maktiv rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Annika Fallsen Huhtala

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
(M)aktiv
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2014: kr 160 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.04.2014
Status
Avsluttet