Kontaktperson

Jørn Sibeko

Epilepsiforbundet er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende.

Epilepsiforbundet ble medlem i Stiftelsen Dam i 2007.

I 2024 har EPILEPSIFORBUNDET fått støtte til3prosjekt
det utgjør1.697.900kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har epilepsiforbundet fått støtte til220prosjekter
totalt har epilepsiforbundet fått69.478.788kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom Epilepsiforbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter