“Amalie utforsker epilepsiens verden” Dokumentar

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Vi ønsker å lage en dokumentarserie for unge med epilepsi og deres pårørende. Dette med bakgrunn i av at en for stor andel av unge mennesker med epilepsi sliter psykisk. Dette skyldes blant annet fordommer og myter i samfunnet, samt mangelen på kunnskap blant folk flest. Flere av våre medlemmer har blitt møtt med at epilepsi kun handler om blinkende lys og krampeanfall, noe som kun utgjør en mindre del av diagnosens helhet. Mangelen på kunnskap og disse fordommene er en av grunnene til at disse unge menneskene blir begrenset, enten av pårørende eller at de begrenser seg selv når det kommer til aktiviteter og deltakelse på flere områder. Mennesker som har epilepsi, kan i tillegg oppleve begrensninger i andre relasjoner også. Dette fordi folk kan trekke seg unna på grunn av den nevnte mangelen på kunnskap om hva epilepsi er. Flere opplever også at arbeidsgivere er lite villige til å sørge for nødvendig tilrettelegging. Fravær av selvstendighet og utenforskapet som de kan føle på, kan svekke deres psykiske helse. Noe som igjen kan gjøre at anfallssituasjonen blir påvirket. Dokumentarserien vil ha fem episoder med mål om å vise flere sider av epilepsidiagnosen hos unge mennesker over 18 år. Den kjente influenseren Amalie Snøløs (28) vil være seriens programleder. Hun har selv epilepsidiagnosen og er for oss helt soleklar når det kommer til programledervalg. Dette er en person mange i ung målgruppe allerede følger og som vil kunne nå ut til denne gruppen på en helt annen måte enn hva vi har klart før. Amalie har selv personlig erfaring fra flere av temaene vi skal ta opp og det tenker vi gir mye godt innhold. Vi ønsker å vise at man ikke trenger å være veldig begrenset av en epilepsidiagnose og gjøre det lettere for unge å leve med sin epilepsi. Derfor har vi valgt temaer som vil tenker vil treffe en stor andel av de med epilepsi og menneskene rundt disse. Dette er også temaer hvor vi tror det eksisterer flest myter fra før av. Dette skal være en dokumentarserie som folk med epilepsi kan bruke til hjelp for seg selv. De skal kunne vise disse episodene til sine pårørende for å trygge dem, inspirere dem og vise hva de kan gjøre for å støtte dem. Selv om hovedmålgruppen for serien er unge mennesker med epilepsi, så håper vi at den også kan hjelpe til med informasjon ut til befolkningen, for å kunne tette kunnskapshull som eksisterer. Vi ønsker å stimulere til mer selvstendighet og til å ta del i samfunnet i så stor grad som mulig ut ifra egne forutsetninger. Filmene skal i stor grad vise muligheter mer enn hindringer. Prosjektgruppa både intern og eksternt består av rutinerte fagfolk og vi synes selv at prosjektet i stor grad inkluderer medlemmer og unge mennesker med epilepsi generelt. Disse vil i aller høyeste grad være med på å påvirke sluttresultatet.

Prosjektleder

Mathias Brattås Remo

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
“Amalie utforsker epilepsiens verden” Dokumentar
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2024: kr 280 000, 2025: kr 550 000, 2026: kr 175 000
Startdato
12.08.2024
Sluttdato
30.06.2026
Status
Under gjennomføring