Løp for livet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1
For ikke mer enn et par tiår tilbake ble det sagt fra medisinsk hold at mennesker med epilepsi i all hovedsak burde holde seg borte fra fysisk aktivitet. Det var en utbredt oppfatning at fysisk aktivitet førte til økt anfallstendens.

Mot slutten av 90-tallet ble det gjennomført en studie ved det som i dag er Avdeling for kompleks epilepsi – SSE. Stikk i strid med det man tidligere hadde trodd viste det seg at de aller fleste fikk en bedring av anfallssituasjonen når de drev jevnlig med fysisk aktivitet. I tillegg viste studien at det var svært sjeldent at anfallene forekom mens man holdt på med aktiviteter. Likevel henger nok noe av de gamle fordommene igjen, og mennesker med epilepsi er langt mindre fysisk aktive enn andre.

2
Overordnet mål:
– Skape god livskvalitet for mennesker med epilepsi

Hovedmål:
– Utvikle interaktiv treningsdagbok
– Gjennomføre Holmenkollstafetten
– Delta på National Epilepsy Walk i Washington, USA
Delmål:
– Spre informasjon om epilepsi og fysisk aktivitet
– Bidra til å øke livskvaliteten til deltakerne i tiltaket
– Øke kunnskapen om kosthold som et viktig tiltak for å kontrollere eget liv

3


Mennesker med epilepsi

4
Når man melder seg på prosjektet få alle tilsendt en skritt-teller samt et passord og brukernavn til deres personlige nettside. På siden skal deltakerne logge seg inn og registre sine aktiviteter. Du kan skrive inn antall skritt du har gått per dag, samt annen form for aktivitet skrives inn og omregnes til skritt. På nettsiden skal du kunne følge din fremgang i forhold til et det mål som er satt og du skal kunne følge hvordan du ligger an i forhold til de andre deltakere i prosjektet.
I forkant av prosjektdeltagelsen vil deltagerne få tilsendt en spørreundersøkelse med spørsmål om i hvilken grad de er fysisk aktive på dette tidspunktet og ernæring. Spørreundersøkelsen vil gjentas midt i prosjektperioden og etter avsluttet prosjekt.
Et delmål skal være at få alle deltakerne til å gå 10 000 skritt om dagen som tilsvare de 30 minutter med fysisk aktivitet daglig som er det Helsedirektoratet anbefaler for å oppnå en helsemessig gevinst. Det felles mål for alle deltakere er å sammen gå de 6241 km der i luftlinje er mellom Oslo og Washington DC, USA.

5
Terskelen for å delta i fysisk aktivitet, det være seg organisert eller egeninitiert, er fortsatt alt for høy for mennesker med epilepsi. Prosjektets deltagere vil fungere som «piloter» og vil bli involvert videre i NEFs og NEFUs arbeid for å inspirere mennesker med epilepsi til å være fysisk aktive. Prosjektet vil være med på å sette fokus på et viktig område, og vil ha store positive effekter også etter endt prosjektperiode. Prosjektet vil i løpet av prosjektet ikke bare bidra til mestringsfølelse og motivasjon hos deltakerne direkte, men også være et element i utadrettet informasjon om fysisk aktivitet og epilepsi.

6
Desember ’11
Nedsetting av styrings- og prosjektgruppe
Januar ’12
Annonsering etter deltakere
Engasjement med trener
Januar – mai ’12
Planlegging i prosjektgruppe og tilrettelegging av nettsider
August
Valg av deltakere
August ’12

– mars ’13
Egentrening, dialog med deltakerne over nett, månedlig interaktiv likemannssamling med trener
Februar ’13
Utnevning av åtte vinner, trekking av to ekstra deltagere til «National Epilepsy Walk, Washington, USA»
Mars ’13
Deltagelse på National Epilepsy Walk
Mai ’13 Deltagelse på Holmenkollstafetten
August ’13
Prosjektevaluering
Oktober ’13
Etterarbeid med deltagere (spørreundersøkelse – trener de i dag?)
November ’13
Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0113.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Løp for livet» var et toårig samarbeidsprosjekt mellom Norsk Epilepsiforbund og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom prosjektet utviklet og gjennomførte vi et nettbasert treningsprogram for medlemmer i 2012, og sendte deltagere på National Epilepsy Walk i Washington og Holmenkollstafetten i 2013.

Hensikten med prosjektet var å skape oppmerksomhet om de positive effektene trening har for mange med epilepsi, både med hensyn til anfallssituasjon og vanlige psykososiale følger av å leve med epilepsi. Kampanjen ble profilert gjennom nyhetssaker på nettsiden vår og i medlemsbladet Epilepsinytt. Utgave nr. 2/2012 handlet i all hovedsak om fysisk aktivitet.

I august 2012 startet vi en 3 måneders aktivitetskonkurranse for medlemmer. Denne ble gjennomført i samarbeid med firmaet Dytt, som både ga oss et godt tilbud, og hadde nyttig erfaring fra andre aktivitetskampanjer i firmaer og organisasjoner. Dytt stilte med skrittellere til påmeldte, og en egen nettsideløsning med treningsdagbok, som vi kunne linke til via våre egne hjemmesider. Deltagerne måtte møte et aktivitetskrav som tilsvarte 7500 skritt per dag. Det ble trukket ut månedlige vinnere blant de som møtte aktivitetskravet underveis. På slutten ble 5 hovedvinnere trukket ut, som fikk bli med til Washington for å delta på markeringen National Epilepsy Walk. Turen ble gjennomført i april 2013. Deltagerne i konkurransen fikk også tilbud om å komme til Oslo og delta på Holmenkollstafetten i mai. Der klarte vi å stille med et fullt lag, selv om det var noe sykdom i siste liten.

Etter vår mening har prosjektet gjort mye for å spre bevissthet om den positive effekten av trening for mennesker med epilepsi. Kampanjen hadde stor synlighet blant våre 5500 medlemmer, og det ser og ut som at vi har klart å bidra til større aktivitet hos enkeltpersoner.

Prosjektleder/forsker

Henrik Peersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Løp for livet
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 385 000, 2013: kr 100 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet