Epilepsifremkalling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Epilepsi er en diagnose som det den dag i dag er knyttet mange fordommer til grunnet manglende kunnskap. Vi vet at de største utfordringene for mennesker med epilepsi ikke er direkte anfallsrelaterte, men i hovedsak knytter seg til psykososiale aspekter. Utfordringer som kunne vært begrenset med bedre kunnskap om diagnosen. For å bekjempe kunnskapsmangel i samfunnet er det ofte ikke nok med rådgivning rettet mot mennesker som allerede har en personlig tilknytning til epilepsi. Oppsøkende informasjonsarbeid som motiverer og engasjerer er viktig for å nå ut til mennesker som ikke selv aktivt søker kunnskap om epilepsi og hvilke utfordringer som kan være knyttet til diagnosen.

NEF søker derfor midler til et prosjekt som vil tilrettelegge for oppsøkende informasjonsarbeid, på en aktiviserende og interessant måte for mottakerne. Prosjektet vil nå ut til en bred andel av befolkningen uavhengig av tidligere kunnskap til epilepsidiagnosen.

Målgruppe:
1. Fotografiinteresserte mennesker over hele landet.
2. Mennesker med tilknytning til epilepsi.

Overordnet mål:
– Forebygge fordommer mot epilepsi gjennom en alternativ form for informasjonsspredning.

Hovedmål:
– Arrangere fotokonkurranse med epilepsi som tema,
– Arrangere fotoutstilling i 3 byer i Norge.

Delmål:
– Spre informasjon om epilepsi
– Skape en arena der mennesker med tilknytning til epilepsi kan stå frem med sine følelser og tanker

Gjennomføring:
Vi ønsker å gjennomføre en fotografikonkurranse som vil sette fokus på hva epilepsi er og hvordan det oppleves å leve med diagnosen. Selve konkurransen vil resultere i åpne utstillinger som avholdes ved 3 byer i landet, der man får muligheten til å lære mer og møte menneskene bak bildene. Her vil også de beste bildene premieres.
Selve konkurransen vil deles inn i to, «profesjonelle» og «amatører». Årsaken til dette er at vi ønsker å treffe to helt ulike målgrupper. I konkurransen for profesjonelle vil vi nå ut til personer som ønsker å delta med bakgrunn i sin interessere for fotografering. På denne måten vil vi involvere en gruppe mer eller mindre tilfeldige mennesker som gjennom sin deltakelse vil måtte reflektere over sin kjennskap til epilepsi eller tilegne seg mer kunnskap, for å ha muligheten til å levere et konkurransedyktig bidrag.
I konkurransen for amatører ønsker vi å nå ut til personer som har en personlig relasjon til epilepsi, og som gjennom konkurransen vil få en arena for å uttrykke følelser eller tanker de ønsker å formidle. Konkurransene vil resultere i en felles utstilling som arrangeres parallelt i 3 byer i Norge.

Prosjektets betydning:
Å leve med epilepsi er for mange vanskelig på grunn av tanker og holdninger andre mennesker i samfunnet har til diagnosen. På grunn av fordommer, er det også mange mennesker med personlig tilknytning til epilepsi som vegrer seg for å uttrykke tanker og følelser de har knyttet til epilepsien. Prosjektet vil ta tak i begge disse utfordringene på en ny og aktiviserende måte for de involverte. Vi vil nå ut til mer eller mindre tilfeldige personer i samfunnet, som vil få bedre kunnskap om diagnosen og på den måten være med å forebygge fordommene og kunnskapsmangelen som eksisterer. I tillegg vil vi legge til rette for at mennesker med personlig tilknytning til epilepsi får en arena der de kan stå frem med sine følelser og tanker. Prosjektet vil også ha stor betydning for livskvaliteten til mennesker med epilepsi som ikke direkte er involvert i prosjektet, gjennom et generelt kunnskapsløft om diagnosen.

Fremdriftsplan:
Januar – Nedsettelse av prosjektgruppe
Februar – april – Utarbeidelse av konkurransevilkår og utlysning
Mai – august – Fotokonkurranse
August – Juryarbeid
August – september – Planlegging av utstillinger
September/oktober – Utstillinger
November – Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I prosjektet «Epilepsifremkalling» arrangerte Norsk Epilepsiforbund en fotokonkurranse i informasjonsøyemed. Førstepremien i konkurransen var 15 000 kroner, som gjorde konkurransen attraktiv, selv for profesjonelle fotografer. Vi fikk til et samarbeid med bladet Fotografi, som er det fremste fototidsskriftet i landet. Gjennom samarbeidet fikk vi en dobbeltsidig annonse i bladet for å fremme konkurransen, samt hjelp til juryering av innkomne bidrag.
Det kom inn 106 bidrag til konkurransen, som er langt fler enn forventet. Mange av bidragene hadde også høy kvalitet. Fire bilder ble premiert, og 40 ble vurdert som gode nok til å trykkes opp til utstilling.
I forbindelse med den Europeiske Epilepsidagen ble det holdt utstilling på Rådhusplassen i Oslo, som sto oppe i 11 dager. I forbindelse med denne utstillingen var det også en konkurranse på epilepsi.no, hvor man kunne vinne trykk av et valgfritt bilde. I ettertid av utstillingen på Rådhusplassen fikk NEFs lokalforeninger anledning til å låne bilder for å arranger utstillinger i eget nærområde. Dette resulterte i utstillinger i Hamar, Trysil og Sandvika.
Gjennom fotokonkurransen klarte vi å inspirere mennesker som ellers ikke har noe forhold til epilepsi til å forsøke å sette seg inn i hvordan et liv med denne diagnosen kan fortone seg. Billedresultatene var over all forventning, og de påfølgende utstillingene har vært synlig for svært mange. Siden vi fortsatt sitter igjen med trykkede bilder, kan vi fortsette å sende til lokalforeninger som vil sette opp utstillinger rundt om i landet. Dessuten har vi bruksrettigheter til billedmateriale som beskriver epilepsi på varierte måter. I tiden som kommer vil være en berikelse i mye av vårt øvrige informasjonsarbeid.

Prosjektleder/forsker

Henrik Peersen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Epilepsifremkalling
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 220 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet