Selvtillit mot sosialt stress

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mål for prosjektet

Mål for prosjektet

Mange med diagnosen epilepsi opplever stress-situasjoner som anfallsfrembringende. Å takle slike situasjoner er med på å bygge opp selvtillit og psykisk styrke. Egenmestring og god psykisk helse er anfallsforebyggnede.

 

Overordnet mål for prosjektet var å gi et tilbud for bedret mestring av et liv med en kronisk sykdom. Hovedmålet var å lage et kurs i mestring av sosiale stressfaktorer. I det lå teoretiske og praktiske aktiviteter tilrettelagt for den enkelte. Arrangementet skulle også gi et godt grunnlag for erfaringsutvekslinger for deltagerne via et godt sosialt samvær.

 

Gjennomføring og resultater

Arrangementet fant sted på Hove Leirsted utenfor Arendal 5. -11. august 2000 med 34 deltagere og åtte ledere. En foreleser fra Euro Business School satte hovedfokus på trygghet i det utrygge. Opplegget gikk over to dager og inneholdt, foruten teoretiske innslag, en rekke lærerike Øvelser. Bl a cirkus­ og revyfremføringer.

 

Deltagerne fikk oppleve sine egne mentale prosesser, finne det trygt å «drite seg ut» og samtidig finne ut av hva som kunne gi trygghet i det utrygge ved stressende situasjoner. Vi mener også at de sosiale målene med opplegget ble oppnådd til fulle. Evalueringene viste at kursdelen ble godt mottatt av nesten samtlige. Den sosiale biten likeså.

Prosjektleder/forsker

Jon Lønnve

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Selvtillit mot sosialt stress
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2000: kr 100 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet