Podkast for menn om epilepsi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kvinner er overrepresentert blant medlemmer, tillitsvalgte og likepersoner. Kommunikasjonen på sosiale medier når i overveiende grad kvinner. De som responderer på facebook-innleggene våre er i 80 % av tilfellene kvinner. Epilepsiforbundet ønsker å utvide vårt informasjonstilbud med en podkastserie målrettet mot menn. Dette er et medium som brukes av en stor del av Norges befolkning, og som egner seg for fordypende informasjon, ofte i dokumentar-formatet. På bakgrunn av den kjønnsfordelingen vi har i organisasjonen i dag, er det også et poeng for oss at hovedvekten av podkastlyttere er menn.

Målsetting

Målet med podkasten er å drive opplysningsarbeid overfor mennesker med epilepsi, med særlig vekt på menn.

Målgruppe

Primærmålgruppen er unge voksne og voksne menn med epilepsi. Sekundærmålgrupper er pårørende til menn med epilepsi og andre med epilepsi.

Antall personer i målgruppen

22500

Beskrivelse av gjennomføring

Produksjonsselskap bestemmes. En mannlig programleder med erfaring fra journalistisk virksomhet rekrutteres. Programleder er med i brukerrådsmøtene for å innsettes i tema. Brukerrådet utgjør fire menn. De varierer med hensyn til alder og bosted, og alle har forskjellige epilepsihistorier og kompetanse. En fagperson som bringer det medisinske og helsefaglige perspektivet inn i gruppen rekrutteres. Brukermedvirkerne møtes over en helg. I. dag går man gjennom rammeverket for podkasten, velger tema for episodene og idemyldre rundt innhold. Fra dag 1 til dag 2 skal prosjektleder ha utarbeidet en plan over episodene hvor temaer fremgår, en grov skisse og strukturering av episodene. Skissen utfylles mer detaljert i dag 2. Programleder setter seg inn det planlagte prosjektet. Intervjuobjekter kontaktes og det utarbeides en detaljert produksjonsplan i samarbeid mellom produksjonsansvarlig og programleder. Opptak foregår. Anslaget til serien og lydbilde lages mot slutten av opptaksperioden. Klippingen starter mens de tre siste episodene er i produksjon. Publiseringen av de første episodene starter når de siste episodene går til postproduksjon. Egen publisering på nettside, i Castbox og Itunes og i samarbeid med andre medier.

Fremdriftsplan

JAN. Bestemmer produksjonsselskap. Brukermedvirkere møtes. FEB. Intervjuobjekter kontaktes. Produksjonsplan lages. MARS Opptak av tre første episoder. APR. Postproduksjon av tre første episoder og opptak av de tre siste episodene. MAI Postproduksjon av siste tre episoder. De tre første episodene lanseres denne måneden. Publisering gjennom digitale kanaler og medier. JUNI De tre siste episodene lanseres. Publisering og medier.

Prosjektleder/forsker

Lena Viola Rossevik

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Podkast for menn om epilepsi
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2019: kr 225 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.07.2021
Status
Under gjennomføring