Diettbehandling hos barn med epilepsi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Epilepsi er en av de vanligste hjernesykdommene og rammer omtrent 65 millioner mennesker på verdensbasis. Normalt kommuniserer hjernecellene i et svært komplekst og nøye regulert samspill ved å sende elektriske impulser, men hos personer med epilepsi er dette samspillet forstyrret. Da kan det plutselig oppstå epileptiske anfall. Den vanligste behandlingen for epilepsi er epilepsimedisiner, men til tross for at det finnes mange epilepsimedisiner på markedet er det fortsatt omtrent 30 % som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll. Spesialsykehuset for epilepsi- SSE, Oslo universitetssykehus er et nasjonalt epilepsisenter som blant annet tilbyr diettbehandling for epilepsi. En høy-fett, moderat-protein, lav-karbohydratdiett, kalt ketogen diett, kan hos mange gi en betydelig bedring i anfallssituasjonen. Omtrent halvparten av barn som forsøker ketogen diett oppnår mer enn 50 % anfallsreduksjon. I tillegg rapporterer mange foreldre om bedring i barnas kognitiv funksjon, oppmerksomhet, adferd, humør og søvn. Noen opplever også at anfallene blir kortere eller svakere, samt at de ikke trenger å hvile så lenge i etterkant av et anfall. Den anfallsreduserende effekten av ketogen diett er godt dokumentert, men det er likevel mye vi ikke vet om diettbehandlingen som gjør at det er vanskelig å optimalisere behandlingen slik at den gir best mulig effekt og færrest mulig bivirkninger. I denne studien ønsker vi å undersøke tre ulike aspekter ved diettbehandlingen som enten er mangelfullt undersøkt eller aldri kartlagt. 1) Hvordan diettbehandlingen påvirker livskvaliteten i familier med barn med alvorlig epilepsi 2) Om diettbehandlingen kan påvirke konsentrasjonen av epilepsimedisiner i blodet 3) Hvordan diettbehandlingen påvirker bakteriene i tarmen Vi vil inkludere 60 barn i alderen 2 – 17 år med vanskelig epilepsi til studie om ketogen diett. Barna vil spise sin vanlige kost i en 4 ukers basis periode og deretter en ketogen diett i 12 uker. I løpet av denne tiden vil anfall registreres i en anfallskalender og det vil ikke gjøres endringer i epilepsimedisinene. Når et barn har epilepsi påvirker det hele familien. Bedring i livskvalitet kan være et vel så viktig mål som reduksjon i antall anfall og vi ønsker derfor å kartlegge hvordan diettbehandlingen påvirker familiens livskvalitet.

Uventede endringer i konsentrasjonen av epilepsimedisiner i blod vil kunne føre til redusert anfallskontroll, økt risiko for bivirkninger og at man feiltolker effekt og bivirkninger av diettbehandlingen. Det er derfor viktig å kartlegge om diett påvirker medisinene, slik at man eventuelt kan måle legemiddelkonsentrasjonen i blod hyppigere og justere medisindosene. Videre er det mer og mer kunnskap som tyder på at bakteriene i tarmen er svært viktige for helsen vår og i utvikling av sykdom. Foreløpig vet man ikke hvordan ketogen diett virker inn på tarmbakteriene og hvilken betydning det har for helsen og for anfallskontroll.

Sluttrapport

Bakgrunn

Prosjektet ble starter

Prosjektleder/forsker

Sigrid Pedersen

Hovedveileder

Kaja Kristine Selmer

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Diettbehandling hos barn med epilepsi
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2018: kr , 2019: kr , 2020: kr
Startdato
01.10.2018
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring