Hun levde så lenge som det varte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Høsten 2020 ble Epilepsiforbundet ble Epilepsiforbundet kontaktet av en mann som hadde mistet sin kone til SUDEP og ønsket hjelp til å restaurere en båt de hadde kjøpt sammen. Selv om vi ikke kunne hjelpe med restaureringen, ante vi at historien han fortalte var egnet til å sette søkelys på SUDEP og de vanskelige avveiningene som må gjøres for å få til et godt familieliv med epilepsi. Sammen vil vi nå lage en dokumentar hvor historien til Siri og Tom Erik fortelles med en båttur som bakteppe. Filmen skal være håpefull og positiv, men fortelle om forhøyet dødsrisiko på en ærlig og åpen måte.

Målsetting

Sette søkelys på SUDEP gjennom en dokumentarfilm av høy kvalitet. Oppnå høy spredning av filmen gjennom et samarbeid med VGTV eller annen stor visningsaktør for dokumentarer.

Målgruppe

Filmen er myntet på et bredt publikum, men primær målgruppe er personer med epilepsi og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Filmen tar utganspunkt i at Tom Erik går inn i rollen som informatør i forbundet. Vi følger ham mens han forbereder et foredrag basert på historien hans med Siri og gjør de siste forberedelsene av båten. Gjennom dette får vi små innblikk i historien som skal vekke interesse. Hoveddelen av filmen vil være når Tom Erik legger frem hele historien på en båttur sammen med andre informatører. Gjennom historien og samtaler med de andre frivillige, vil vi belyse både risiko og SUDEP, samt andre viktige temaer, som ivaretakelse av pårørende ved epilepsi. Tom Eriks bilder fra tiden med Siri og den storslåtte naturen de seiler i vil understøtte fortellingen. Filmen avsluttes med Tom Eriks betrakninger etter at turen er over, både om det å dele historien og fremtiden. Filmen er ment for bred distribusjon, og vi er i samtaler med VGTV om visning på deres plattform. Får vi dette, vil vi også få dekning av temaet SUDEP gjennom deres journalistiske virksomhet. Filmen vil bli produsert av et svært erfarent team, og alle som deltar vil screenes og få oppfølging av psykologer ved Montgomery AS på linje med hva som er standard i TV-produksjoner om sensitive temaer.

Fremdriftsplan

Juni: Screening av deltagere. Forproduksjon starter Juli: Båten ferdig restaurert. August: Deltagere får oppfølgingssamtale med psykolog. September: Informatørkurs i Tromsø. Filminnspilling. Ekstraopptak. Oktober: Klipp/etterproduksjon Januar: Visning av grovklipp for deltagere. Justeringer etter tilbakemeldinger. Januar: Sende grovklipp til VGTV og evt. andre nasjonale visningsaktører. Forhandling om visningsrett. April: Lansering

Prosjektleder/forsker

Jørn Sibeko

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Hun levde så lenge som det varte
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 692 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.09.2022
Status
Under gjennomføring