– Epilepsi er mer enn anfall

En egen informasjonsfilm skal senke terskel for å lære mer om epilepsi.

I samarbeid med

Bård Dalhaug er selv utdannet pedagog og mener informasjonsfilmen senker terskelen for at de som jobber med barn og unge lærer mer om epilepsi. Foto: Epliepsiforbundet

– Vi har laget denne filmen fordi vi får en god del henvendelser fra folk som ønsker foredrag fra oss, men som vi ikke har kapasitet til å besøke på grunn av stor geografisk distanse, forteller prosjektleder og ungdom- og utviklingsrådgiver i Epilepsiforbundet Bård Dalhaug.

– Denne filmen gir viktig info om epilepsi i de tilfellene der vi ikke har mulighet til å holde foredrag, sier han.

Kurs når du vil

Dalhaug, som for øvrig selv er utdannet pedagog, mener også at filmen senker terskelen for å finne ut mer om epilepsi for de som jobber med barn og unge med denne diagnosen.

– Tidligere har Epilepsiforbundet vært nødt til å sende en person for å holde fysisk foredrag, men nå kan alle sitte hjemme og når som helst på døgnet finne god info om epilepsi. Kurset ligger alltid tilgjengelig på YouTube-kanalen vår, så man kan få infoen umiddelbart dersom man for eksempel finner ut at man har en elev med epilepsi.

Ryddig og oversiktlig

Filmen består av to deler. Først får du en generell innføring i epilepsi, hva det er for noe, behandling, anfallstyper og generell fakta.

Del to handler om epilepsiens påvirkning i hverdagen, som sosiale implikasjoner, kognitive utfordringer og hvordan dette påvirker unge i oppvekst.

Filmen bygger på alt annet informasjonsarbeid som Epilepsiforbundet driver med. Filmen er ryddig og oversiktlig, og innholdet formidles på en måte som er lett å forstå.

Se «På nett med eleven» her:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

For snart 10 år siden fikk vi midler i prosjektet «Grenseløs undervisning» til å utarbeide en foredragsfilm til personer som ikke kan få besøk av informatører. Filmen ble utgitt på DVD, og har vært godt mottatt og etterspurt i mange år. Siden den gang har nye begreper blitt innført på epilepsifeltet, retningslinjer for epilepsi er utarbeidet og filmen er dessverre nå utdatert. Et viktig tilbud er borte. Film laget for DVD egner seg også dårlig for spredning på nett. Vi ønsker å produsere en ny og mer moderne utgave av opplæringsfilmen, som enklere kan spres gratis og lastes ned via nett.

Målsetting

Spre kvalitetssikret informasjon om epilepsi gjennom gratis, lett tilgjengelig, foredragsbasert opplæringsfilm.

Målgruppe

Mennesker med epilepsi og pårørende som har behov for hjelp til å spre informasjon i sine nærmiljø som skoler, barnehager og liknende.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

En prosjektgruppe ansvarlig for gjennomføring vil nedsettes bestående av prosjektleder og tre erfarne frivillige informatører. Gruppen vil jobbe tett med produsent. Epilepsifaget vil ikke være direkte representert i prosjektgruppen, men i samarbeid med nevrologer fra spesialsykehuset for epilepsi, vil innhold kvalitetssikres både før innspilling og lansering. Gruppen vil utarbeide utkast til manus for opplæringen, basert på foredragene som normalt holdes i organisasjonen. Manus vil så prøves for personer uten epilepsikompetanse, som representerer potensielle seere av filmen. Når innholdet er bestemt, vil dialogen med produksjonsselskapet starte, der man sammen ser på manus og praktiske løsninger og muligheter for produksjonen. Selskapet vil planlegge og stå for gjennomføring av produksjonen. Basert på erfaringer fra sist produksjon, er det ønskelig at innspillingen foregår i et studio for et mindre publikum, der det stilles spørsmål fra deltakerne. Filmen vil sånn ligne en reell foredragssituasjon og bli dynamisk og seervennlig. Opplæringsfilmen vil i tillegg til å lastes opp på vår YouTube-kanal, legges tilgjengelig på nettsider for nedlastning og annonseres i kanaler som barnehage.no og magasiner fra Utdanningsforbundet.

Fremdriftsplan

Januar Nedsette prosjektgruppe Februar Klargjøre temainnhold og manusutkast Mars/april Planlegge produksjon og kvalitetssikre manus Mai Innspilling Juni Postproduksjon, kvalitetssikring og ferdigstillelse August Publisering/lansering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi startet prosjektet med å sette ned en prosjektgruppe ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Etter prosjektgruppen ble nedfelt, byttet opprinnelig prosjektleder jobb. Dette resulterte i at ansvaret ble omfordelt til en ny prosjektleder. Han hadde ikke kapasitet til å ta på seg et nytt prosjekt innenfor tidsfristene, så derfor søkte vi om utsettelse. Da ny prosjektleder først startet på prosjektet høsten 2019 utviklet han et oppdatert utkast til temainnhold og tekstmanus. Når det ønskede innholdet var bestemt, gikk vi i dialog med regissør om hvordan filmen skulle spilles inn og hvilke praktiske løsninger vi måtte tenke på under produksjon. I samråd med regissør bestemte vi oss for å gjennomføre innspillingen i en forelesningssal på Universitetet i Oslo (UiO). Vi opplevde store problemer med å møtes fysisk grunnet pandemien, så i mai 2021 bestemte vi oss for å ikke vente lenger. Vi leide et lite studio i Drammen, der vi spilte inn en noe kortere versjon av foredraget. Når det gjelder etterarbeidet og produksjonen av opplæringsfilmen er det regissør som har gjennomført hoveddelen av arbeidet, men i tett dialog med prosjektleder.

Antall personer i målgruppen

1000

Oppsummering

Pandemien har gjort gjennomføringen av dette prosjektet vanskelig, men vi har fullført et godt produkt. Fremover tenker vi også å gjøre filmen lett tilgjengelig for alle som måtte søke mer informasjon om epilepsi i mange år fremover. Den vil også spille en sentral rolle i vårt opplæringstilbud, særlig for mennesker utenfor sentrale byområder. Prosjektet i seg selv vil ikke videreføres etter utløp, men filmen vil naturligvis distribueres i mange år fremover og således spre kompetanse langt utover prosjektperioden.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport p�� nett med eleven.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn

For snart 10 år siden fikk vi midler i prosjektet «Grenseløs undervisning» til å utarbeide en foredragsfilm til personer som ikke kan få besøk av informatører. Filmen ble utgitt på DVD, og har vært godt mottatt og etterspurt i mange år. Siden den gang har nye begreper blitt innført på epilepsifeltet, retningslinjer for epilepsi er utarbeidet og filmen er dessverre nå utdatert. Et viktig tilbud er borte. Film laget for DVD egner seg også dårlig for spredning på nett. Vi ønsker å produsere en ny og mer moderne utgave av opplæringsfilmen, som enklere kan spres gratis og lastes ned via nett.

Målsetting

Spre kvalitetssikret informasjon om epilepsi gjennom gratis, lett tilgjengelig, foredragsbasert opplæringsfilm.

Målgruppe

Mennesker med epilepsi og pårørende som har behov for hjelp til å spre informasjon i sine nærmiljø som skoler, barnehager og liknende.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

En prosjektgruppe ansvarlig for gjennomføring vil nedsettes bestående av prosjektleder og tre erfarne frivillige informatører. Gruppen vil jobbe tett med produsent. Epilepsifaget vil ikke være direkte representert i prosjektgruppen, men i samarbeid med nevrologer fra spesialsykehuset for epilepsi, vil innhold kvalitetssikres både før innspilling og lansering. Gruppen vil utarbeide utkast til manus for opplæringen, basert på foredragene som normalt holdes i organisasjonen. Manus vil så prøves for personer uten epilepsikompetanse, som representerer potensielle seere av filmen. Når innholdet er bestemt, vil dialogen med produksjonsselskapet starte, der man sammen ser på manus og praktiske løsninger og muligheter for produksjonen. Selskapet vil planlegge og stå for gjennomføring av produksjonen. Basert på erfaringer fra sist produksjon, er det ønskelig at innspillingen foregår i et studio for et mindre publikum, der det stilles spørsmål fra deltakerne. Filmen vil sånn ligne en reell foredragssituasjon og bli dynamisk og seervennlig. Opplæringsfilmen vil i tillegg til å lastes opp på vår YouTube-kanal, legges tilgjengelig på nettsider for nedlastning og annonseres i kanaler som barnehage.no og magasiner fra Utdanningsforbundet.

Fremdriftsplan

Januar Nedsette prosjektgruppe Februar Klargjøre temainnhold og manusutkast Mars/april Planlegge produksjon og kvalitetssikre manus Mai Innspilling Juni Postproduksjon, kvalitetssikring og ferdigstillelse August Publisering/lansering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport p�� nett med eleven.pdf

Prosjektleder/forsker

Bård Ingjald Åstvedt Dalhaug

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
På nett med eleven
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2019: kr 215 000
Startdato
06.01.2019
Sluttdato
30.06.2021
Status
Avsluttet