Utbrent som tillitsvalgt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det finnes mange tillitsvalgte i organisasjonen som i flere år står på for saken

Bakgrunn: Det finnes mange tillitsvalgte i organisasjonen som i flere år står på for saken. Men, uten råd og veiledning er det mange som ”møter veggen”. De kommer til et punkt hvor det sier stopp, og klarer ikke lenger å engasjere seg videre.

 

Målsetting: Å opprette en mulighet for å unngå å møte veggen. Forebygge slik at vi ikke mister de med mest erfaring. Det er også et mål å prøve å hjelpe de som føler seg utbrent til å finne gnisten igjen. Arbeidet vil munne ut i et hefte om som kan brukes etter at prosjektet er over.

 

Gjennomføring: Det er gjennomført en samling med ekstern foreleser, og erfaringsutveksling blant deltakerne. Samlingen ble avholdt 22. – 24. november 2002. I tillegg har prosjektleder og foreleser deltatt på et coaching seminar.

 

Resultater: En samling avholdt. Det var planlagt to. Deltagelse på coaching seminar for å få et litt bredere bilde av menneskers bølgedaler, samt å lære hvordan man best kan hjelpe andre mennesker videre i sin egen utvikling.

 

Det er ikke skrevet hefte i henhold til prosjektbeskrivelsen.

 

Videre planer: Det foreligger ingen videre planer.

Prosjektleder/forsker

Tove Lie Staverlokk

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Utbrent som tillitsvalgt
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2002: kr 150 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet