Hva har jeg rett på?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

«Hei, jeg har fått epilepsi, og jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har.» En hyppig intro til mange rådgivningssamtaler. Epilepsi er en diagnose med store individuelle forskjeller, men noen ytelser, ordninger og hjelpemidler er oftere relevante for mennesker med epilepsi enn andre. Vi ser stor etterspørsel etter informasjon og mer tilgjengelige rettigheter, og våre likepersoner møter stadig personer som forteller om vanskeligheter med å få innvilget ordninger som de har rett på. Vi ønsker å hjelpe mennesker med epilepsi til å få en lettere hverdag med de rettigheter de faktisk har.

Målsetting

Overordnede målsetting: Tilgjengeliggjøre informasjon om rettigheter som mennesker med epilepsi kan ha, slik at flere kan få informasjon uten å måtte lete i jungelen av rettigheter. Delmål: Gjennomgå utfordringer mennesker med epilepsi møter, og hvilke tiltak og ordninger som kan være aktuelle.

Målgruppe

• Primært: Mennesker med epilepsi som har behov for informasjon om rettigheter. • Sekundært: Norsk Epilepsiforbunds likepersoner.

Antall personer i målgruppen

45000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppe, bestående av prosjektleder, sosionom og ergoterapeut fra Spesialsykehuset for epilepsi – SSE, vil sammen identifisere ulike ordninger, ytelser og hjelpemidler som bør beskrives i vårt informasjonsmateriell. Prosjektleder vil parallelt innhente informasjon fra likepersonstjenesten. Prosjektleder har hovedansvar for skriving av brosjyren, men vil ha tett kommunikasjon med sosionom og ergoterapeut og likepersonstjenesten. Prosjektleder vil også møte NAV og FFOs rettighetssenter for å diskutere de ulike støtteordningene og tiltakene. Informasjonen fra brosjyren vil legges ut på www.epilepsi.no og kunne bestilles i papirformat. I siste del vil vi arrangere informasjonskurs om temaet rettigheter. For at kurset skal være tilgjengelig i hele landet, vil vi samarbeide med lokalforeningene. Prosjektleder vil arrangere et sentralt kurs i Oslo-området. Dette sentrale ikurset vil streames, og alle lokalforeninger vil oppfordres til å arrangere lokale kurs der streamingen vises. Program for informasjonskurset vil utarbeides i samarbeid med prosjektgruppen og personer fra likepersonstjenesten.

Fremdriftsplan

Aug – sept: Opprette prosjektgruppe og kontakte likepersoner for å identifisere hvilke rettigheter det er behov for informasjon om. Sette av tidspunkt for kurs, og kontakte lokalforeningene. Okt- des: Utarbeide tekst, og kontakt Nav og FFO om møter. Annonsering av kurs. Jan: Design, opptrykk, oppdatere nettside. Feb: Arrangere streamet kurs .

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Hva har jeg rett på.pdf

Prosjektleder/forsker

Therese Ravatn

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hva har jeg rett på?
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2019: kr 178 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
01.04.2020
Status
Under gjennomføring