Anfall = ro

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Målsetning: Hovedmålet bak prosjektet var å produsere en DVD om epileptiske anfall i med lavere grads helsepersonell som primærmålgrupper. NEF opplever stadig at brukere med epilepsi utestenges fra sosiale- og andre arenaer på grunn av behandleres frykt for epileptiske anfall. Dersom disse får mer informasjon om epilepsi, førstehjelp av epileptiske anfall samt livet med epilepsi, vil dette kunne føre til høyere livskvalitet for den enkelte bruker med epilepsi. I tillegg til DVDen ”Anfall = Ro” er det også blitt produsert et veiledningshefte som gjør dette til en total pakke med informasjon til brukerne av produktet.

 

Gjennomføring: Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Snöball Film og en prosjektgruppe. Filming ble utført dels av prosjektleder i hjemmene til de enkelte karakterene og dels av representanter fra Snöball film. Karakterer til filmen ble rekruttert gjennom NEFs medlemsblad Epilepsi Nytt.

 

Oppnådde resultater: Å bidra til å produsere en film som omhandler epileptiske anfall har vært en tidkrevende, vanskelig, konstruktiv, innovativ og spennende prosess. For NEF som organisasjon og for undertegnede som prosjektleder har det vært en berikelse. Det er organisasjonens overbevisning at vi ved utvikling av både DVDen og veiledningsheftet her har fått et redskap som vil hjelpe både mennesker som selv har epilepsi, da de får behandlere med større kunnskap om epilepsi, men også får tryggere hjelpepersonell som kan yte bedre service til en gruppe mennesker med spesielle behov. Prosjektet har vært svært vellykket og oppnådd alle mål som oppsatt i opprinnelig prosjektbeskrivelse!

Prosjektleder/forsker

Stine Strømsø Larsen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Anfall = ro
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2006: kr 336 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet