Pappa og Lynmonsteret

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2012 fikk Epilepsiforbundet støtte til et prosjekt hvor vi skulle lage en bok om epilepsi, skrevet av en erfaren barnebokforfatter. Oppdraget gikk til forfatter Endre Lund Eriksen og illustratør Endre Skandfer, og boka «Rudy og Lynmonsteret» ble lansert i 2014. Boka tar for seg frykt og mestring hos et barn som har epilepsi, og har blitt svært godt mottatt av medlemmer og fagpersoner. Vi mener at utfordringene til pårørende barn fortjener å bli løftet frem på samme måte. Eriksen og Skandfer vil stille opp for prosjektet, og i forbindelse med lansering vil vi ha en temauke om pårørende barn.

Målsetting

Overordnet mål: Å gi barn et begrepsapparat til å forstå og snakke om epilepsi hos familiemedlemmer. Hovedmål: Å lage en barnebok om pårørende barn med høy litterær kvalitet og pedagogisk verdi.

Målgruppe

Barn som er pårørende til en person med epilepsi. Aldersmessig vil boken passe best for de mellom 5 og 8 år.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Boken skal lages av samme forfatter og illustratør som «Rudy og Lynmonsteret», og vi vil i stor grad basere oss på fremgangsmåten som ble brukt da. Vi begynner med en researchfase, hvor forfatter setter seg inn i tematikken for boken. Prosjektleder skaffer informanter og sørger for at forfatter kan dra full nytte av forbundets kontaktflate. Utvalgte informanter blir spurt om å inngå i en referansegruppe. Gruppen vil inkludere både medisinsk-, barnefaglig- og brukerkompetanse. Skrivefasen vokser gradvis ut av researchfasen. Først med hyppig kontakt mellom forfatter, prosjektleder og referansegruppe, og så med færre kontaktpunkter når hovedtrekkene i boken er landet. Vi vil søke samarbeid med forlag om boken. Dette har vi god erfaring med fra «Rudy»-boka, som ble utgitt på Juritzen. Forlag ga tilgang på et helt annet distribusjons- og markedsføringsnettverk enn vi har alene, og prisen ble sammenlignbar med hva det ville kostet å selv trykke opp bøkene. Dersom dette ikke skulle gå, vil Epilepsiforbundet stå for sammenstilling og trykking av boken selv. Ved lansering vil vi å arrangere en «temauke» om pårørende barn, med et eget temanummer av Epilepsinytt, live intevjuer på Facebook og Youtube og publiseringer på Insta og Snap.

Fremdriftsplan

Aug – nov 21: Researchfase. Opprettelse av referansegruppe. Des 21 – apr 22: Skriving av utkast, arbeid med illustrasjoner, kontroll hos prosjektleder og referansegruppe. Søke samarbeid med forlag. Mai – jun 22: Redaksjonelt arbeid. Aug 22: Boken sendes til trykk. Planlegging av temauke og lansering. Sept 22: Lansering. Temauke om barn som pårørende sammenfaller med utgivelse av Epilepsinytt 3/22.

Prosjektleder/forsker

Jørn Sibeko

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Pappa og Lynmonsteret
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 400 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
30.09.2022
Status
Under gjennomføring