Rudy og Lynmonsteret

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2012 fikk vi innvilget støtte til å utarbeide en barnebok om epilepsi. Poenget varå få hjelp av profesjonelle barnebokforfattere til å lage en historie som ga informasjon på barns premisser. Vi fikk etablert et samarbeid med Lund Eriksen og Skandfer, som ga svært gode resultater. I 2014 ble boken «Rudy og Lynmonsteret» lansert. Vi ønsker nå å lage en film basert på boken, slik at historien kan nå enda flere barn. Animasjonsfilm er svært etterspurt blant de som vil fortelle barn om epilepsi, og vi mener vi kan lage et produkt som virkelig stikker seg frem, selv i dagens informasjonsoverflod.

Målsetting

Spre kunnskap om epilepsi til barn og unge gjennom en animasjonsfilm basert på boken «Rudy og Lynmonsteret»

Målgruppe

Barn, både med og uten epilepsi.

Antall personer i målgruppen

300000

Beskrivelse av gjennomføring

Filmen vil bli produsert av firmaet Fabelfjord, som drives av Lund Eriksen og Skandfer. De har lang erfaring med animasjon, fra blant annet Fantorangen, Elias og Kongeskipet, og Dunderly. Filmen vi ønsker å lage, skal vare i omtrent 5 minutter, men vil innebære 7 500 separate tegninger/bilder, som skal settes sammen til en sømløs enhet, og dessuten sammenfalle med musikalske uttrykk og stemmeskuespillere. Dersom prosjektet får støtte, vil forproduksjonen kunne starte opp rett over nyttår. Prosjektleder fra Epilepsiforbundet være involvert i produksjonsprosessen, både som ressurs på epilepsifeltet, og for å sikre at våre verdier og grunnsyn ivaretas i filmen. Et av de viktigste elementene fra vårt synspunkt vil være å ivareta mestringsperspektivet som fremkommer så tydelig i boken. Vi forventer at den endelige filmen vil kunne foreligge i juli og lansering vil gjøres i august. Prosjektleder vil planlegge og tilrettelegge for en lansering med størst mulig nedslagsfelt, blant annet ved å søke samarbeid med etablerte medier om visning av filmen. En drømmepartner her vil være NRK Super, men også andre aktører, som nettaviser, kan være aktuelle. Etter lansering vil filmen også gjøres tilgjengelig på Epilepsiforbundets youtube-kanal.

Fremdriftsplan

August – september: Manus, design, storyboard/animatic, tester. Oktober: Lydinnspilling November – april: Produksjon/animasjon Mai – juni: Post-produksjon, klipp, gradering, mastering. Mediearbeid August: Lansering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Rudy og Lynmonsteret.pdf

Prosjektleder/forsker

Jørn Sibeko

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Rudy og Lynmonsteret
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Org.ledd
Fabelfjord
Beløp Bevilget
2017: kr 890 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
05.06.2019
Status
Under gjennomføring