Å leve med hiv i koronaens tid

Søknadssammendrag

Det lever cirka 4300 personer med hiv i Norge. Over 50 prosent følges opp av infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål og Ahus, som har hendene fulle med koronasmittede pasienter. Flere sykehus følger etter. Det er infeksjonsmedisinere som foreskriver den hivforebyggende behandlingen PrEP, med lange køer allerede før koronaepidemien.

Flere har utfordringer med lavt immunforsvar og følgesykdommer av et langt liv med hiv. Hverdagen preges av usikkerhet rundt oppfølging av mennesker som lever med hiv og PrEP-brukere, mangel på informasjon om korona og hiv, bekymringer og ensomhet.

Hovedmålet med HivNorges ekstraordinære arbeid er helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv og PrEP-brukere ved å sikre relevant informasjon om Covid-19, tilgang på behandling, ivaretakelse av rettigheter og psykososial oppfølging. Målgruppene er alle som lever med hiv og PrEP-brukere i Norge, pårørende, og organisasjoner og andre aktører som arbeider med mennesker som lever med hiv.

HivNorge iverksatte raskt tiltak da koronasituasjonen eskalerte. Informasjonsbehovet er stort. HivNorge har tett dialog med infeksjonsmedisinsk poliklinikk Ullevål, publiserer oppdatert informasjon om hiv og korona, en del på flere språk. Informasjonen deles via alle våre kanaler, men må spres betydelig bredere. Vi annonserer derfor to runder i aktuelle medier, i mars og april, deretter i mai og juni. Vi har ikke andre inntekter til dette særskilte prosjektet enn fra Stiftelsen Dam.

HivNorge har utvidet åpningstidene betydelig, alle dager 9-19. Det fortsetter så lenge det er behov, i første omgang ut juni, eventuelt til midten av oktober. Vi følger særskilt opp personer med helseutfordringer som gjør dem utsatt for Covid-19, yter juridisk veiledning, sikrer ivaretakelse av personvern og taushetsplikt, ivaretar psykososial helse gjennom samtaler, nettverksbygging og likepersonarbeid.

Vi forventer å nå målgruppene med nødvendig informasjon, sikre helhetlig ivaretakelse, medisinsk oppfølging og opprettholdelse av rettighetene til mennesker som lever med hiv og PrEP-brukere.

Prosjektleder/forsker

Bente Bendiksen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Å leve med hiv i koronaens tid
Organisasjon
HivNorge
Beløp Bevilget
Kr 190.000
Startdato
03.04.2020