Da hiv kom til Norge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I dag lever rundt 4200 mennesker med hiv i Norge, og over 98 prosent av disse tar daglige medisiner som gjør at de ikke har symptomer og ikke kan smitte andre. Likevel henger mange gamle fordommer igjen i der norske folk. Det er ikke tidligere laget en dokumentarfilm som beskriver bredden av historien om hiv i Norge. En dokumentar som skildrer historiene til hivpositive tidsvitner, så vel som helsearbeidere, politikere og ellers berørte fra den gang, vil nå et publikum vi i HivNorge kanskje ellers ikke møter og vil kunne bryte ned fordommer og stigma.

Målsetting for prosjektet

Hivpositive rapporterer jevnt over lavere livskvalitet enn den øvrige befolkningen, og en viktig faktor er opplevd stigma fra omverdenen. Målsetningen for filmen er å oppklare myter og stigma og bidra til økt livskvalitet for mennesker som lever med hiv.

Målgruppe

Prosjektets mål er å redusere de fordommene hivpositive møter, målgruppen er befolkning og fagfolk som møter hivpositive, til gode for alle berørt av hiv.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å lage en engasjerende og sterk dokumentarfilm som kan fortelle historien om da hiv kom til Norge. Gjennom fortellinger fra overlevende, pårørende, helsepersonell og andre aktører som var aktive på feltet, vil vi beskrive tiden og de stigma som ble skapt i lys av epidemien og hva det vil si å leve med hiv i dag. Vi vil legge stor vekt på castingen, og ønsker å finne mennesker som kan utfylle hverandre i historiefortellingen. Historien om hiv i Norge handler om samarbeid. Den skiller seg fra mange andre land ved at tiltak for å best møte og forebygge hiv ble utarbeidet i et samarbeid mellom folkehelsemyndigheter og de gruppene som var særlig utsatt. I tillegg til å snakke med hivsmittede og deres pårørende, vil det være naturlig å kontakte leger og sykepleiere som sto midt oppe i dette, andre fra helsevesen og helsemyndigheter, embetsmenn, aktivister og andre medhjelpere – alle direkte berørt av hiv. All deltakelse både på kamera og utenfor skjer på frivillig basis. Arkivbruk vil bli et viktig fortellerelement i filmen. Det vil si noe om redselen i samfunnet og hvordan hiv epidemien ble fremstilt i mediene. Vi vil søke i offentlige arkiver og er i dialog med personer som sitter på mye arkivmateriale privat.

Fremdriftsplan for prosjektet

Forarbeider i prosjektet er allerede igangsatt, og vi er i dialog med flere som ønsker å bidra til filmprosjektet. Tidlig vinter settes av til casting og utarbeidelsen av en pilot som skal brukes til søknad om midler og distribusjon. Opptak er planlagt fra tidlig 2022 og det er ønskelig at premieren skal være i slutten av 2022. Se prosjektbeskrivelse for ytterligere detaljer.

Prosjektleder

Caroline Pisani

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Da hiv kom til Norge
Organisasjon
HivNorge
Org.ledd
Zacpa Film AS
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.07.2024
Status
Under gjennomføring